Det blir flaggheising på Kvenfolkets dag utenfor Oslo Rådhus i år. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

– Det blir årlig flagging ved Rådhuset 16.mars! 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Nils-Einar Ørnebakk. (Foto: Liisa Koivulehto)

Denne gladmeldingen kom fra leder i Kven Østlandet tirsdag morgen. I følge Nils-Einar Ørnebakk har kvenforeninga nå fått følgende svar fra Oslo kommune:

«Forretningsutvalget i Oslo kommune behandlet i går saken om flagging på kvenenes dag 16. mars og fattet følgende enstemmige vedtak: Forretningsutvalget ber om at det flagges årlig ved Rådhuset i forbindelse med kvenenes dag 16. mars. Flaggingen omfatter ett flagg som heises på flaggstangen nærmest Rådhuset på sjøsiden mot vest. På de øvrige flaggstengene mot Rådhusplassen flagges det på denne dagen med Osloflagg.»

– Det blir altså årlig flagging ved Rådhuset. Vi har sendt bestilling av flagget og håper å ha det på plass innen 16. mars i år, forteller Nils-Einar Ørnebakk.