Fellesnemda for nye Troms og Finnmark fylkeskommune har bestemt at ansvaret for den kvenske tilskuddsordningen skal driftes av kulturavdelingen i Vadsø. (Arkivfoto)

 

– Arbeidet med det kvenske og forvaltningen av tilskuddsordningen skal ledes fra Vadsø, sier fylkesordfører for Finnmark, Ragnhild Vassvik.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

I disse dagene har det nye felles fylkestinget for Troms og Finnmark sitt konstitueringsmøte i Harstad. Nye Troms og Finnmark fylkeskommune overtar fra nyåret også ansvaret for å drifte og fordele de kvenske drifts- og prosjekttilskuddene, midler tidligere administrert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Den kvenske tilskuddspotten, som for 2020 er på 10,5 millioner kroner, skal i følge sakslisten for konstitueringsmøtet sannsynligvis ikke tas opp på neste ukes 3-dagers møte.

Ragnhild Vassvik. Foto: Lill Vivian Hansen

Ledes fra Vadsø

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, kan likevel fortelle at fellesnemda har diskutert forvaltningen av den kvenske tilskuddsordningen.

– I følge den modellen som fellesnemda har vedtatt, så skal arbeidet med det kvenske og forvaltningen av tilskuddsordningen ligge under divisjon for kultur og levekår, som skal ledes fra Tromsø,

Når det gjelder avdelingsnivå, så sier Vassvik dette:

Ordningen skal ligge under avdeling for kultur, som skal ledes fra Vadsø.

Vassvik legger her til at Ulf Ballo, leder av fellesnemda for nye Troms og Finnmark fylkeskommune, nok kan gi noen flere detaljer rundt dette.

Kompetanseutnyttelse

Fellesnemdleder Ulf Trygve Ballo på sin side sier at han kan gi et mer eksakt svar senere.

– Men slik jeg har forstått det så er forvaltningen av midlene tenkt utført fra avdelingen i Vadsø, bekrefter han.

– Om prosjektledelsen har klarert dette er jeg ikke sikker på, legger Ballo til.

Ulf Ballo forklarer at organiseringen er bestemt slik at det legges opp til 3 trinn eller nivå, og at det skal jobbes mye på tvers mellom øst og vest på alle nivå og fagområder.

– Da får vi utnyttet kompetansen best, forklarer han.

Kulturavdelingen

I lista over saker til behandling i fellesnemda kommer det fram i sak: «63/19 budsjettforslag 2020 og økonomiplan for 2021-2023 for nye Troms og Finnmark,» at de kvenske midlene legges inn under «Avdeling kultur.» Her står det at avdelingen har ansvar for oppgaver innenfor samiske og kvenske/norskfinske saker, og at «Troms og Finnmark fylkeskommune vil få overført en tilskuddsordning fra 2020 til kvensk språk og kulturformål, fra KMD, med forskrift.» Denne forskriften er nå på høring, med frist 1. november.

Les mer her: Tror ny tilskuddsordning vil løfte det kvenske