Det skal være lys i sikte for et kvensk salmehefte, skal vi tro beskjeden fra bispedømmet. Her stedets kirke på Slåtten i Måsøy kommune. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd med pressemelding om det kvenske salmeheftet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Oddgeir Stenersen er stiftsdirektør i Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Onsdag 24. februar sendte han ut en pressemelding, hvor det etterlengtete og mye omdiskuterte kvenske salmeheftet var tema. Her er pressemeldingen, slik du også kan finne den på hjemmesiden til bispedømmerådet

«Nord-Hålogaland biskop og bispedømmeråd har gjennom flere år arbeidet målrettet for å synliggjøre kvensk kirkeliv. Siden 2019 er det arbeidet med å få utarbeidet et salmehefte med kvenske salmer som i hovedsak er basert på den kvensk-finske tradisjonen som finnes i Norge.

Det er i løpet av 2020 skapt en uro i kvenske miljøer knyttet til utgivelsen av det kvenske salmehefte. Det blir stilt spørsmål om hva som skjer med dette heftet og om det i det hele tatt vil bli utgitt.

Status pr i dag er at arbeidet er i sluttfasen og det arbeides for fullt med å fullføre salmeheftet i tråd med vedtaket i Nord-Hålogaland bispedømmeråd i juni 2020. For tiden arbeides det blant annet med nødvendige avklaringer vedrørende formaliteter og juridiske rettigheter. Målet er å ha salmeheftet klart til utgivelse i løpet av våren 2021 forutsatt at de pågående avklaringer vedrørende juridiske rettigheter går etter planen.

Det er viktig å understreke følgende: Arbeidet med salmeheftet med kvenske salmer pågår for fullt og det satses på en så snarlig utgivelse som mulig!»