Kvenene føler seg møtt med kulde fra den norske kirken, men etter biskopens og bispedømmerådets plan skal et nytt kvensk salmehefte være klart til Kvenfolkets dag neste år. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Elin Seppola Brandvoll angrer ikke på det hun skrev, og rådet hennes er klart: – Biskopen må rette opp i uretten, det nye kvenske salmeheftet må utgis.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Nå har biskopen sagt det, og jeg er glad for at Salmeheftet skal være ferdig om ti måneder, sier Elin Seppola Brandvoll. Hun står fast ved de ord hun i skuffelse og frustrasjon sa da det ble kjent at de kvenske salmene falt gjennom hos Den Norske Kirken. (Foto: Privat)

Jeg registrerer at biskopen har dratt i håndbrekket i saken og blant annet innkalt til dialogmøte med komiteen for det kvenske salmeheftet, og det er en god begynnelse. Nå forventer jeg at arbeidet fortsetter og at det kvenske salmeheftet blir utgitt. Uten at det tar for lang tid.

Det sier Elin Seppola Brandvoll fra utvalg for kvensk kirkeliv, som reagerte med forferdelse over Nord-Hålogaland bispedømmeråd sin sluttrapport for Kvensk salmeprosjekt. Da saken ble behandlet i et møte i bispedømmerådet i april i år, lød forslag til vedtak slik:

«På bakgrunn av den faglige vurderingen av salmeheftet vedtar Nord-Hålogaland bispedømmeråd at prosjektet avsluttes og heftet ikke trykkes opp for distribusjon.»

Begraves i komité?

Saksbehandleren for sluttrapporten var bispedømmets rådgiver for samisk kirkeliv, og innstillingen var tuftet på vurderingene til en universitetslektor som i sin rapport gjør oppmerksom på at han ikke er kvensk-kyndig. Elin Seppola Brandvoll var blant de mange som reagerte:

«Jeg er så opprørt at jeg skjelver!» skrev hun på biskopens egen facebookside, hvorpå «Biskop Olav» overfor NRK kveeni parerte ved å si at Elin måtte ha misforstått. Han viste til bispedømmerådets vedtak, hvor det i punkt en vinkes vakkert far vel til kvensk salmekomité, og i punkt to oppnevnes en ny komité. Det «anføres spesielt» at Samisk kirkeråd ønskes konsultert. Seppola Brandvoll spør seg nå om dette vedtaket i praksis får samme utfall som innstillingen; at saken begraves i en komité slik at kvensk salmehefte i praksis ikke blir utgitt.

Kompetansemangel?

 Det var ingen misforståelse. Jeg er fortsatt opprørt og angrer ikke på det jeg sa. De synes ikke at salmene våre strakk til. Hvordan kan man lese det på annen måte? Hvorfor må det nedsettes en ny komité? Hvilken kompetanse mener man at komiteen som har jobbet og funnet fram til disse salmene mangler?

Seppola Brandvoll sier hun har merket seg det biskop Olav sa overfor NRK Kvensk, at han ikke skjønner at det skal være nødvendig å skjelve av opprørthet over at bispedømmerådet «skal ta en runde til for at det skal bli enda bedre.»

 Men her må jeg si at det er biskop Olav som har misforstått noe, for det som «fikk meg til å skjelve,» var forslaget fra administrasjonen om at bispedømmerådet skulle fatte vedtak om at salmeheftet ikke skulle utgis. Heldigvis, og takk for det, så gjorde bispedømmerådet et annet vedtak, sier hun.

En tirsdag å merke seg

 Det er trist at de synes salmene våre ikke strakk til. Samtidig blir det feil å lage nye salmer og si at det er vår historie. For det er de kvenske salmene som her er samlet, som er våre salmer og vår historie, avrunder Elin Seppola Brandvoll.

Vi tar med at det var i 2016 at Nord-Hålogaland bispedømmeråd bestilte et kvensk salmehefte, som de etter mye investert tid og penger likevel viste seg skeptiske til å utgi. Det skapte meget sterke reaksjoner, kan også Ruijan Kaiku bekrefte. Vi lover å følge opp framdriften med det nye kvenske salmeheftet, som etter planen skal utgis til Kvenfolkets dag, tirsdag 16. mars 2021. Erfaringsvis er det klokt å beregne heftet ferdig noen dager før, slik at man de ulike stedene rekker å få det i hus før den store dagen.