Farid Shariati (Mdg) har et ønske om kvensk språksatsing i Vadsø kommune. (Foto: Bjarne Riesto)

 

Intensjonsavtale mellom kvensk språksenter og Vadsøs barnehager kan legge grunnlaget for utvidet tilbud for første til fjerde skoletrinn.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

I et innlegg på Facebook kan Farid Shariati (mdg) melde at utvalg Oppvekst og levekår (OL) er positive til at erfaringene som gjøres i perioden for intensjonsavtalen mellom kvensk språksenter og Vadsøbarnehagene, kan danne grunnlaget for at avtalen i fremtiden utvides til å også omfatte barn i 1-4.trinn i Vadsø kommune.

Begrunnelsen legges i at Vadsø kommune har lang historie som innvandrer- og folkevandringskommune. Han konstaterer at mangfold er en viktig verdi- og ressurs for Vadsø kommune, og at det er et ønske at innbyggernes tradisjoner og kulturer anerkjennes, likestilles, feires og videreføres.

I innlegget siteres det at språk er en av de viktigste kulturbærerne, og er grunnleggende for identitetsdanning. Vadsøbarnehagene og Vesisaaren kväänin kielisentteri – Kvensk språksenter Vadsø AS har en felles intensjon om å styrke arbeidet med revitalisering av kvensk historie, språk- og kultur i Vadsø kommune.

Farid skriver at han nylig innkalte til møte i hovedutvalget for Oppvekst og levekår i kommunen, hvor de som vanlig behandlet flere viktige og komplekse saker; som oppsummerende tall fra seneste Ungdata-undersøkelse, tilstandsrapport fra barneverntjenesten, og orientering om status ved ungdomsklubben og basseng.

Men om han skulle trukket frem noe, ville det vært vedtaket om kvensk språksatsing i barnehagene.

– Før sommerferien var jeg- som utvalgsleder, i møte med Raymond Olufsen fra kvensk språksenter, og fikk presentert evalueringen av prosjektet med kvensk språkdusj i testfase. Jeg er glad for at både administrasjonen og språksenteret fulgte opp mine klare oppfordringer om at dette var noe jeg ønsket at kommunen skal satse mer på, og begge parter skulle finne løsninger for kvensk språkinnføring for alle barna i barnehagene, og på sikt for skolene, forteller han.

– Jeg er derfor utrolig glad for at forslaget som jeg fremmet, ble omgjort til et omforent fellesforslag, der hele utvalget tydelig sier noe om viktigheten med mangfold og språk for Vadsø kommune, legger han det.