Anne-Gerd Jonassen (t.h), her sammen med Hilja Huru, mener det vil være et overgrep ovenfor kvenene å bygge en trafostasjon på dengamle tjæremila på Skillemoen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Anne-Gerd Jonassen (t.h), her sammen med Hilja Huru, mener det vil være et overgrep ovenfor kvenene å bygge en trafostasjon på den gamle tjæremila på Skillemoen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Da leder i Kvensk Råd sto ved tjæremila på Skillemoen tenkte hun at byggingsplanene er et overgrep ovenfor den kvenske befolkningen.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

– Jeg tenkte: Hvorfor skal man ødelegge dette kulturminnet når man har det store uberørte området rundt. Her kan man sette den trafostasjonen nærmest hvor som helst uten at det berører bygninger eller noe som helst, og så velger man å plassere den på et 300 år gammelt kvensk kulturminne? Det er uforståelig. Og det er en skam! Og det er et overgrep ovenfor den kvenske befolkningen, sier Anne-Gerd Jonassen.

Hun lover at Kvensk Råd skal følge saken videre.

– Vi må få dette stoppet på ett eller annet vis! Trafoen må absolutt settes en annen plass. Om vi blir å ta egne grep, det vet jeg ikke, men det er klart vi blir å følge opp og støtte det Alta Kvenforening gjør. Vi vil også være behjelpelige med å få de andre lokalforeningene i Nord-Troms med i prosessen. Jeg tror ikke det blir vanskelig å få støtte, fordi vi er alle inneforstått med problemet. Dette er egentlig en veldig god prinsippsak, fordi vi må ta vare på, og sette fokus på kvenske kulturminner som er i ferd med å forsvinne, sier Jonassen.