Storfjord, her representert ved sørlig ankomst til vakre Skibotn, er en kommune hvor det kvenske er veldig stort. Det er ordføreren som sier dette, han sier det aldri har vært tale om å vende ryggen til det kvenske og til kommune-kollegene lengre nord. (Foto: Arne Hauge)

 

Storfjords ordfører tar sterkt avstand fra antydningen om at Storfjord snur ryggen til Nord-Troms og det kvenske.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Den påstanden har jeg hørt om, og det er direkte latterlig å antyde noe sånt. Storfjord er tross alt en kommune hvor det kvenske er veldig stort, og det har aldri vært snakk om å vende ryggen til noe sånt, sier Geir Varvik. Han er ordfører fra Høyre for Storfjord, en kommune beliggende i sør i mengden av seks samarbeidende kommuner i Nord-Troms.

Spare penger, kun det

Antakelsen fikk kvensk vind i seilene etter at Storfjord før jul sa opp kontrakten om videre medeierskap i den kvenske interkommunale satsingen Halti kvenkultursenter, en sak hvor de muligens angrer seg, idet Varvik i ettertid har kommet til at vedtaket neppe var særlig smart.

Les også: Storfjord: Ønsker å løfte kvenkultur-saken til ny politisk behandling

I alle fall, oppsigelsen handlet om økonomi. Å spare penger, kun det. Den handlet altså ikke om å snu ryggen til kommune-kolleger i nord, forsikrer ordføreren.

Storfjord kommune er og forblir en del av Nord-Troms, minner ordføreren om. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

Det hører sterkt til saken at Geir Varvik også er leder for Nord-Troms regionråd. Det større bakteppet for at mistanken har dukket opp, er nemlig at Storfjord for framtiden ønsker å gå gjennom et interkommunalt politisk råd med Tromsø.

Regionråd ut, IPR inn

Det forkortes IPR, og skal ifølge Varvik erstatte regionrådene. Innen 1. januar 2023, om han husket rett.

– I dag har vi regionråd med de andre kommunene i Nord-Troms, men det har vi ikke lengre lov til å ha, regionrådene skal bort og erstattes med IPR. Storfjord og Lyngen har valgt interkommunalt politisk råd med Tromsø (og Balsfjord og Karlsøy, red. anm.). Vi håpet at de andre fire andre kommune kunne være med, men de valgte å danne et eget IPR.

Det IPR-et består av Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Varvik spør seg i dag hvordan ryktet om at hjemkommunen hans skulle snu ryggen til kommuner og kvenarbeid i nord dukket opp. Og da med så mye skriverier i kjølvannet at han i kraft av sitt lederverv så seg nødt til å innkalle regionrådet til ekstramøte.

Måtte avkrefte

– Teamsmøtet var i slutten av februar i år, etter så mye skriver om at vi skulle melde oss ut av alt at det ikke var måte på. Seks ordførere og seks rådmenn fra Nord-Troms var med på møtet, hvor jeg prøvde å avkrefte påstandene. Vi samarbeider begge veiene, det gjør vi allerede i dag og det fortsetter vi med å gjøre, sier Varvik.

Det gjelder særlig tjenesteområder, avfallstjenesten er ett av dem, men vi kan også nevne Nord-Troms museum og Campus Nord-Troms.

– Og slikt samarbeid har vi ikke tenkt å slutte med, betrygger han.

Geografien ligger også fast, minner ordføreren om. Hvordan man snur og vender på det så ligger Storfjord i Nord-Troms, minner han om.

– Selv med samarbeid med Tromsø, Lyngen og Karlsøy så er vi en del av Nord-Troms. At alt vil rakne, at vi melder oss ut av alt, henger ikke på greip, sier han.