Halti inneholder kvenkultursenter og mye annet fint. Her fotografert i forbifarten, idet bygget ligger sentralt og «ikonisk» til ved E6 gjennom Nord-Troms. Nå kan det skje at Storfjord ombestemmer seg, skrangler i hop 30 000 kvenske kroner og blir med videre på eiersiden. (Foto: Arne Hauge)

 

– Dette var et vedtak som kanskje ikke var så smart. Da er vi voksne nok til å se på det på nytt, sier ordfører Geir Varvik (H) om Storfjords utmeldelse som medeier i Halti kvenkultursenter IKS.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Geir Varvik er ordfører i Storfjord kommune i Nord-Troms. (Foto: Privat)

Storfjords ordfører Geir Varvik fra Høyre minner om ordtaket som sier at det er ingen skam å snu. Å snu er også det mest voksne å gjøre, sier han, dersom man har fattet vedtak som i ettertid viser seg mindre smarte enn de på papiret så ut som.

– Vi skal ta saken tilbake, og se om vi forandrer på standpunktet vi har tatt. Det er ingen skam å snu, og dette var et vedtak som kanskje ikke var så smart, bekrefter Varvik.

Raka fant

Ordføreren er tydelig på at det kun lå økonomiske vurderinger til grunn da kommunestyret før jul i fjor vedtok å kutte sitt årlige bidrag til Halti kvenkultursenter IKS. Noe noe som i praksis betød oppsigelse av kontrakten om medeierskap. Kroner 30 000 årlig sparte kommunen på å si opp denne delen av kvensamarbeidet med de øvrige fem kommunene i Nord-Troms. Pluss fylkeskommunen, som også er medeier i kvenkultursenteret og således inne i samarbeidet og ser hva som rører seg på kommunalt nivå.

Les også: – Direkte latterlig påstand

– Å spare penger lå bak vedtaket. Storfjord kommune er en fattig kommune, vi er raka fant og har null kroner på disposisjonsfondet. Uten likvide reserver må vi se på alle steder hvor vi kan spare.

Språksenter er nok?

– Men 30 000 kroner for et sånt samarbeid er vel ikke så mye?

– Nei, det er snakk om veldig lite penger, men når man ikke har penger så er til og med en liten sum stor, sier Varvik, som sier at følgende argument meldte seg i saksgangen:

– Siden vi har et språksenter og dermed har en konsulent som ser på det kvenske i kommunen, så tenkte vi at vi kanskje ikke trengte å være med begge plasser, sier Varvik.

Fikk klar anbefaling

Det endret seg rundt slutten av februar i år, da ordføreren og varaordfører Inger Heiskel (Ap) var i møte med Torbjørn Naimak. De skulle snakke om noe helt annet, men Naimak fant stunden inne for å snakke også om kvenkultursenteret.

Politikerne tenkte at siden de allerede har et språksenter, så trengte ikke Storfjord være med begge plasser. Nå skal den tanken opp til nærmere betenkning. (Foto: Arne Hauge)

– Naimak sa under møtet at vi burde tenke oss om en gang til, og slå hegn om Halti kvenkultursenter. Nå har vi kommunestyremøte den 12. mai, og skal se om vi får saken opp på nytt der. Uten at jeg kan love noe som helst, sier Varvik.

Vi tar med at Torbjørn Svane Naimak er medlem i styret for Halti kvenkultursenter IKS. Han var overfor Ruijan Kaiku tydelig på at Storfjords vedtak er et uheldig signal, ikke minst i møte med bevilgende myndigheter.

Les hva Naimak sier her: – Klart at dette svekker kvenkultursenteret