Forslaget til strategiplan for kvensk kirkeliv i Den norske kirken vil bli behandlet til våren. 
(Foto: Liisa Koivulehto)

 

Et forslag til strategiplan for kvensk kirkeliv behandles til våren. En konferanse om kvensk kirkeliv arrangeres i 2020.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Dette opplyser biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme.

– Ja, vi mottok forslaget i sommer, men har ikke rukket å forberede saken ferdig. Vi har vært opptatt med kirkevalget hele høsten, og vi mangler folk. Vi rekker ikke å forberede saken til høstens møte i bispedømmerådet, sier Øygard.

Han viser til at det nylig har blitt valgt nye medlemmer til bispedømmerådet, hvor behandling av strategiplanen vil bli en sak for det nye rådet.

–  Jeg er verken leder eller saksbehandler for bispedømmerådet, så jeg kan ikke si dette helt sikkert, men det er noe jeg tror.

— Hva med konferansen?

–  Ja, konferansen skal vi arrangere neste år, men datoen er ikke avklart ennå, sier Øygard.

–  Vil det bli valgt ny leder og andre medlemmer for utvalget for kvensk kirkeliv?

– Ja, det blir det nok, men det er også en sak for det nye bispedømmerådet.

På grunn av omorganisering av oppgavene ble det slik at rådgiver for samisk kirkeliv, Karl Yngve Bergkåsa, overtok også ansvaret for kvenske saker tidligere i år, men det er ikke bestemt hvor lenge dette vil vare.

– Men ting foregår uansett; arbeidet med å samle inn kvenske salmer pågår, og flere prester – meg inkludert –  bruker kvenske innslag i gudstjenestene, minner Øygard om.