Det ble en meget «fredelig» søndag i Nordreisa da Riksantikvaren fredet kvengård og gammelskole. Klima og miljøminister Ola Elvestuen var til stede på markeringen. (Foto: Arne Hauge)

 

Tørfoss kvengård og Sappen skole fredet i vakker markering.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

De historiske bygningene Tørfoss kvengård og litt lengre opp i den samme Reisadalen; gamle Sappen skole, ble søndag 15. september fredet i en markering hvor også klima- og miljøminister Ola Elvestuen var til stede.

Tørfoss kvengård, Kuivakoski, og Gammelskolen i Sappen, Sapen vanhakoulu, omtales som svært viktige kvenske kulturminner i Nord-Troms, og det var Riksantikvaren som søndag fredet anleggene.

På godt og vondt

– Både Tørfoss og Gammelskolen i Sappen er viktige kulturminner som forteller oss om sider av kvensk historie og kultur det er viktig å ta vare på, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre i anledning fredningen.

På godt og vondt er dette spor i landskapet som gjør oss i stand til å forstå og huske historien og menneskene som er en del av den. Siden det i denne landsdelen er lite igjen av den eldre bebyggelsen, er det ekstra viktig å bruke fredning som virkemiddel for å ta vare på den eldste historien også for fremtidige generasjoner, sa Elvestuen.

Vitnesbyrd om fornorsking

De fredete kulturminnene forteller om kvenenes liv i Reisadalen, Raisinvankka, i Nord-Troms fra 1700-tallet. Tørfoss kvengård, Kuivakoski, gir et bilde av hvordan kvenene bodde og livnærte seg i Reisadalen. Gammelskolen i Sappen, Sapen vanhakoulu, er en av internatskolene som fantes for kvenske barn i dalen og et vitnesbyrd om den fornorskingen som kvenene var utsatt for.

Her er vi ved Tørfoss kvengård, hvor statsråd og annet oppmøtt fintfolk fikk en smakebit fra årets Kyläpeli, landsbyspel. (Foto: Arne Hauge)

–Riksantikvaren har et mål om å synliggjøre og bevare kulturminner som er knyttet til de fem nasjonale minoritetene, og kvenene er en av disse. Fredningene vil bidra til at kvensk historie løftes frem og at kvenenes historie i Nord-Troms får en tydeligere plass i den nasjonale hukommelsen, sa assisterende riksantikvar Marit Huuse.

Gjenspeiler historien

Det var huse som søndag overleverte fredningsdiplomer til Nordreisa kommune, de står som eier av Tørfoss kvengård, Kuivakoski, og her var det kommunens ordfører Øyvind Evanger som tok i mot. Senere bar det opp til Gammelskolen i Sappen, Sapen vanhakoulu, hvor eierne Else og Tore Elvestad fikk sine velfortjente fredningsdiplomer.

Vi tar med at Riksantikvaren for tiden arbeider med å frede kvenske/norskfinske kulturminner. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med fylkeskommunene i Troms og Finnmark. Målet er, meldes det fra riksantikvarisk hold, at det som er fredet i Norge i større grad skal gjenspeile hele landets historie og dagens samfunn.