Statsforvalteren har penger til oppgaven, bare noen velger å ta utfordringen. (Illustrasjonsfoto: Liisa Koivulehto)

 

Det må utvikles flere lærebøker og annet pedagogisk materiell for elever som lærer seg kvensk eller finsk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I år som ved tidligere anledninger – blant annet i 2018 – inviterer statsforvalteren i Troms og Finnmark folk til å utvikle læremidler for kvensk eller finsk i skolen. Det følger naturligvis midler med denne invitasjonen, som blant andre Radio Nordkapp plukket opp fra statsforvalterhold og meldte videre til det kvenske folket og ellers.

Saken gjelder som vi forstår faget kvensk eller finsk som andrespråk i grunnopplæringen, og statsforvalteren  lengst nord i landet minner om at læremidlene som utvikles skal ta utgangspunkt i læreplanen i kvensk eller finsk som andrespråk. Samt at søknadsfristen kommer relativt kjapt, den er satt til mandag 6. september i år.

Av naturlige grunner gjelder invitasjonen fortrinnsvis personer og fagmiljø med kompetanse til en slik utvikling, og søknader om midler til materiell til bruk i grunnskolen og/eller den videregående skolen, tas som vi forstår i mot med åpne statsforvalterarmer.

Hvis dette er noe du har kompetanse og lyst til å gjøre, så finner du mer om utgangspunkt og forutsetninger i denne lenka:

Læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk