Illustrasjonsfoto: Lill Vivian Hansen

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut en midlertidig tilskuddsordning til tiltak som bidrar til å styrke romanifolket/taternes språk, kultur og historie.

Pressemelding, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 08.05.2018

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Det kan gis tilskudd til ulike små og store prosjekter som bidrar til å oppfylle formålet med ordningen. Eksempler kan være kurs, konserter, håndverksprosjekter, utstillinger, arrangementer, rettshjelptiltak eller annet.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne kan søke om prosjektstøtte. Det blir ikke gitt støtte til privatpersoner over denne tilskuddsordningen, men enkeltmannsforetak kan søke støtte.

Søkere som har rett til å utøve rettshjelpvirksomhet, kan søke tilskudd til juridisk bistand og rettshjelp til romanifolket/taterne.

Det er laget et eget søknadsskjema for tilskuddsordningen som skal brukes.

Midlertidig tilskuddsordning til permanent ordning er på plass

Departementet har etablert en referansegruppe som skal komme med innspill til oppfølgingen av tater-/romaniutvalgets rapport – NOU 2015: 7 Assimilering og motstand. Det første temaet som blir tatt opp i referansegruppen er hvordan den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne skal brukes framover.

I 2017 ble det lyst ut en midlertidig tilskuddsordning for at ønskede prosjekter skulle kunne settes i gang i påvente av en langsiktig løsning for den kollektive oppreisningen. Ettersom en ny løsning neppe vil være klar i år heller, har departementet valgt å videreføre den midlertidige tilskuddsordningen i ett år til.

Søknadsfrist er 11. juni og 15. september i år.

Søknadsskjema og veiledning til hvordan du søker finner du på regjeringen.no.