Illustrasjon fra forsiden av rapporten «Mer samordnet, åpnere og enklere». (regjeringen.no)

 

Kulturdepartementet nedsatte en ekspertgruppe i januar 2018 for å få faglige råd i arbeidet med frivillighetsmeldingen når det gjelder statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Gruppen har nå levert sin rapport.

Nyhetsmelding, Kulturdepartementet, 08.05.2018

Departementet vil vurdere ekspertgruppens anbefalinger i det videre arbeidet med frivillighetsmeldingen. I rapporten anbefaler ekspertgruppen tiltak som kan bidra til mer samordnet, åpnere og enklere tildeling av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner.

Sittende regjering har i sin politiske plattform sagt at den vil «gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten». Ekspertgruppen mener tiltakene som anbefales i rapporten, kan inngå i denne forenklingsreformen.

Gruppens anbefalinger oppsummeres i punktene:

  • Helhetlig styring og samordning
  • Utnytte digitale muligheter bedre
  • Utvikle Frivillighetsregisteret
  • Opprydding i regelverkene
  • Bevare sektoransvar med klarere formål om å støtte frivillighet
  • Legge til rette for innovasjon og nyskaping
  • Mer åpenhet om skjønn og politikk
  • Mer forutsigbarhet
  • Tildeling fra direktoratsnivå

 

Ekspertgruppen hadde følgende sammensetning:

Elna Berge, avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet (leder)
Torkel Nybakk Kvaal, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet
Hege H. Malterud, avdelingsdirektør i Justisdepartementet
Kristine Skaar Aune, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
Karl Henrik Sivesind, forsker ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge
Ingrid Tollånes, leder for gavetildelinger i Gjensidigestiftelsen
Rapporten «Mer samordnet, åpnere og enklere»

Rapporten «Mer samordnet, åpnere og enklere» finner du her.