TRAPPER NED: Redaktør-presset kan fort bli stort. Nå vil Heidi Nilima Monsen satse på å løfte Ruijan Kaiku digitalt og gir redaktør-fakkelen videre til Arne Hauge som per i dag er konstituert redaktør i den kvenske avisa. (Foto: Bjarne Krogstad)

 

Heidi trer av som redaktør for Ruijan Kaiku.

 

Kreftsykdommen og usikkerhet rundt sin egen helse gjør at Ruijan Kaiku-redaktør Heidi Nilima Monsen gir seg.

– Jeg vært syk en stund og veldig usikker på hvordan formen blir fremover. Det å ha et ansvar for en redaksjon kan derfor bli litt mye. Jeg vil fortsette som journalist, og har fått muligheten til å kunne jobbe med nye artige ting, sier den tidligere redaktøren overfor Altaposten.

Les mer her: – En æra er over

Muligheten Monsen snakker om, er en økt digital satsning for den kvenske avisen.

– Vi har i flere år jobbet med å få på plass en video- og lydsatsning. Nå ser det ut som vi får prosjektmidler til dette. Kvensk er et språk som fortjener å bli hørt og sett. Vi mener at det er viktig at kvensk oppfattes som et levende språk som bør og kan tas i bruk.

Arne Hauge har vært konstituert som redaktør for Ruijan Kaiku siden høsten 2018. En jobb han kommer til å fortsette med frem til sommeren. Da vil de ta en fot i bakken for veien videre.

– Monsen kommer til å gjøre en meget god jobb og hennes entusiasme er midt i blinken for å jobbe flermedialt. Hun har min fulle støtte og jeg har tro på at dette kommer til å gjøre mye for det kvenske språket, sier Hauge overfor Altaposten.

Opplysningene bekreftes av administrerende direktør Tor Sara i Ruijan Kaiku.

– Heidi har gjort en god jobb som redaktør. Det å være redaktør for en såpass liten avis som Ruijan Kaiku er til tider krevende, og vi har tilrettelagt og støtter opp om hennes beslutning om å gå av for å jobbe med andre ting for avisen, sier han.