Enkelte er urolige for en mulig avpolitisering av det kvenske, men statssekretær Anne Karin Olli ser liten grunn til uro. (Foto: Stortinget)

 

Kulturrådet overtok i høst forvaltningen av tilskuddene til nasjonale minoriteter, en flytting som i dette innlegget forsvares av Anne Karin Olli. Olli er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Regjeringen prioriterer nasjonale minoriteter. Hver dag jobber vi for at kvener og andre nasjonale minoriteter skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Regjeringen legger opp til å overføre forvaltningen av tilskuddsordningen til nasjonale minoriteters kultur og språk til Kulturrådet. Det vil komme kvenene til gode – og vi er sikre på at mange spennende prosjekter vil bli realisert i årene som kommer.

I Ruijan Kaiku 26. november uttrykker Einar Niemi og Bjørnar Seppola skepsis til at Kulturrådet overtar forvaltningen av tilskuddene til nasjonale minoriteter. Det hevdes også at feltet vil bli nedgradert og avpolitisert. Det er ingen grunn til bekymring. Regjeringens politikk overfor nasjonale minoriteter ligger fast. Vi er derimot sikre på at Kulturrådets kompetanse og erfaring bidrar til å styrke nasjonale minoriteters kultur og språk.

Kvenske organisasjoner skal ikke konkurrere med store nasjonale kulturorganisasjoner og institusjoner. Disse får midler fra helt andre tilskuddsordninger. Når Kulturrådet overtar forvaltningen, får vi også en reell klageadgang på hvordan midlene fordeles. Det vil bidra til å gjøre ordningen mer åpen og transparent – som igjen vil styrke ordningens legitimitet i det kvenske miljøet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil fortsette å involvere kvenske organisasjoner og miljøer når vi utformer ny politikk. Regjeringen prioriterer kvenene og de fire andre nasjonale minoritetene i Norge, og har derfor startet arbeidet med en egen stortingsmelding om nasjonale minoriteter. Den skal skissere hvordan vi kan styrke nasjonale minoriteters språk, kultur og situasjon i samfunnet.

Les hva Einar Niemi sier: En avpolitisering av det kvenske?

Les hva Bjørnar Seppola sier: Tror flyttingen vil medføre en nedgradering