Vadsø museum - Ruija kvenmuseum har blant annet bygget opp en modell av et typisk fjøs i Varangerhuset. KUVA MONICA MILCH GEBHARDT, VARANGER MUSEUM

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum har blant annet bygget opp en modell av et typisk varangerhusfjøs. KUVA MONICA MILCH GEBHARDT, VARANGER MUSEUM

Denne uken åpner en utstilling med fokus på de unike kvenske kombinasjonshusene i Varanger.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

– Dette er en unik hustype som i hovedsak fins i Varangerområdet, med bolig og fjøs som er knyttet sammen under samme tak, forteller formidler Gyrid Øyen i en pressemelding.

Det er Vadsø museum – Ruija kvenmuseum som står bak utstillingen Varangerhus som åpner førstkommende onsdag, mens Kainun institutti – Kvensk institutt har vært samarbeidspartner og oversatt utstillingstekstene til kvensk.

Unik byggeskikk

Utstillingen om Varangerhus er bygget opp rundt en husmodell som viser viktige trekk ved Varangerhuset.

– Her fins ulike rominndelinger som tar for seg bruk, tradisjon og endringer i tid. Finstua var til pynt, mens kjøkkenet var oppholds- og arbeidsrom, forklarer Øyen.

Ved å lage en utstilling om huset, ville museet få fram historien til husene.

– Varangerhus viser funksjon og tradisjon, og fremhever noe av hverdagslivet fra en tid da folk fortsatt drev kombinasjonsbruk med jordbruk, fiske og annen virksomhet. Utstillingen tar sikte på å vise frem en viktig del av Varangerområdets mangfoldige kulturhistorie. Kombinasjonshus finnes flere steder i verden, men Varangerhuset skiller seg ut. Det har fått sin spesielle form gjennom ulike kulturpåvirkninger og var tilpasset klima og topografi. For museet er det en viktig og verdifull kulturarv vi har i området. Og selv om utstillingen åpner på onsdag, vil vi fortsette å jobbe med kartlegging av disse husene som fortsatt står igjen her, forteller museumsformidleren.

 

Dette Varangerhuset står i Skallelv. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Dette Varangerhuset står i Skallelv. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN