En kort periode med krystallklar satsing på litteraturen førte fram. (Illustrasjonsfoto: Liisa Koivulehto)

 

Mer penger ga hurtig flere bokutgivelser.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

På kun ett år klarte man i samisk sammenheng å doble antall bokutgivelser. Bakgrunnen var en klar strategi, framgår det fra Sametinget. Det er Radio Nordkapp som melder saken, der Sametinget i 2019 støttet utgivelse av 44 samiske bøker, og hele 89 bøker i 2020. Altså en fordobling. Sametingsråd Henrik Olsen (NSR) sier seg i ei pressemelding fornøyd med økningen.

«Vi er svært fornøyde med at vi har oppnådd å få ut betydelig mer samiskspråklig litteratur til barn, unge og voksne. Det var den viktigste målsettingen i litteraturstrategien vi lanserte i 2018, der også styrking av bruken av samiske språk var et viktig mål», sier Olsen.

Når det gjelder pengestøtten, så satte Sametinget i 2019 av 8,26 millioner kroner til samisk litteratur, et tall som for 2020 økte til 13,4 millioner. Et tall som til sammenlikning er høyere enn hva kvenske miljøer har til sammen, altså for samtlige satsingsområder, litteraturen inkludert.

Vi tar med at Sametinget har en søkerbasert tilskuddsordning til samisk litteratur, som støtter både skjønn- og faglitteratur. I tillegg får fem samiske forlag direktetilskudd til utgivelse av samisk litteratur og til drift.