Trekløveret fra NKF samlet i Børselv. Fra venstre Jan Erling persen, Jan Daleng og Kai Petter Johansen. (Foto: Arne Hauge)

 

Blikket har flyttet seg fra kommisjon til komité. Også Norske kveners forbund kjenner på alvoret.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen var i sin tid ansvarlig for opprettelsen av mandatet til Sannhets- og forsoningskommisjonen, som Stortinget bestilte en rapport fra. Rapporten ble som kjent levert 1. juni i år.

– Rapporten peker på et kjerneområde som i veldig stor grad angår Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og det er den manglende implementeringen av regelverk og gjeldende politikk. Det er en av hovedoppgavene deres, å påse at forvaltningen på Stortinget følger opp vedtatt politikk og gjennomfører regelverket. Passer på at ting er på stell, rett og slett, påminner Kai Petter Johansen, NKF-leder.

– Dette er en av hovedoppgavene som også rapporten har pekt på, og som Stortinget må sette i gang, sier han.

Skjebnetid

Komiteen skal med andre ord følge opp rapporten før Stortinget trer inn som et tredje og siste ledd. Urett og tap er nå synliggjort via rapporten, men det betyr i praksis lite dersom Stortinget unnlater å følge opp.

– Det tror jeg at Stortinget vil gjøre, og i mellomtiden er det viktig at komiteen lytter til dem dette gjelder, viser han til.

Lederen bekrefter at komiteen lyttet, her ser vi ham i prat med «sannhets-saksordfører» Lubna Boby Jafferey. (Foto: Arne Hauge

Det var under komitebesøket i Børselv denne uken at vi møtte Johansen, han stilte med forbundskolleger Jan Erling Persen og Jan Daleng. Det koster å reise, og da NKF søkte om penger til å følge opp rapporten, ble det avslag.

– Dere følger likevel opp rapporten?

– Ja. Det skjer veldig mye rundt oss, og oppfølgingen av rapporten er skjebnesvangert for kvenene. Men det er utrolig synd at vi ikke er gjort i bedre stand til å være med på det, spesielt i lys av rapporten som pekte på denne manglende medbestemmelsen og manglende inkluderingen av minoritetene i utformingen av politikk. Hvis man ikke har ressurser er man i realiteten vingeklippet. Man er henvist til å dilte etter, sier Johansen, som i påvente av mer ressurser tar av egen lomme når det ikke strekker til.

Effektiv deltakelse

– Og vi jobber på dugnad. Det har vi gjort i 36 år og vi kommer ikke til å slutte med det, sier han.

Lederen viser til at medbestemmelse er en selvfølge for resten av samfunnet når det kommer til effektiv deltakelse. Han sier seg derfor dypt uenig med Stortingets syn på saken, der medbestemmelse ifølge Johansen ikke er med i definisjonen.

– Vi forventer en endring, slik at vi får en felles forståelse for hva det vil si å delta på en effektiv måte, at det må inkludere konsultasjoner og deltakelse på beslutningsnivå.

– Stortinget er avhengig av å lytte til oss nå. Det er vi som sitter med kunnskapen, avrunder Johansen.