Agnete etter vellykket premiere, landsbyspelet Kyläpeli 2019. Nå kan artisten spe på inntektene i form av ei halv stilling i jobben for det kvenske. Her ser vi henne flankert av medskuespillerne Elisabeth Johansen (til venstre) og  Birgit Dorothea Nielsen. (Arkivfoto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Agnete Båtnes Braaten tilsatt som prosjektleder ved Halti kvenkultursenter IKS.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg synes dette er et spennende arbeid og gleder meg til å ta fatt på oppgavene. Jeg vet at lokallagene og miljøet for øvrig vil ha mange gode innspill, sier Agnete Båtnes Braaten (28).

Dette ifølge ei fersk pressemelding fra Halti kvenkultursenter IKS, hvor det framgår at kvinnen fra Hansinkenttä, Storslett i Troms nå skal inn i ei midlertidig stilling i 50 prosent. Hun får kontorsted ved Halti i Nordreisa.

– Agnete kommer inn med kunnskap om utviklingsarbeid, god kjennskap til minoritetspolitiske utfordringer og stor interesse for minoriteters rettigheter, sier kvenkultursenterets daglige leder Pål Vegard Eriksen.

Jobben vil fordele seg mellom arbeid med sekretariatsoppgaver tilknyttet samarbeidsplattformen Kvensk råd i Troms, samt å utrede muligheter for et råd med en bredere geografisk forankring. Denne delen er å anse som et forprosjekt, heter det fra senteret, der kvenske foreninger, organisasjoner og andre vil bli involvert. Også styreleder Ronald Jenssen sier seg fornøyd med tilsettingen.

– Halti kvenkultursenter er glad for å ha tilsatt Agnete, og for at senteret får noen som kan jobbe mer konsentrert på dette feltet. Til å begynne med vil hun bruke en del tid på å få oversikt, deretter vil hun ut og møte det kvenske miljøet. For å kartlegge deres interesse og behov, sier Jenssen.

Vi tar med at Agnete har bachelorgrad i Kulturell og kreativ entreprenørskap fra UiT – Norges arktiske universitet, samt at hun under kunstnernavnet Ágy har gjort seg bemerket både som musiker og skuespiller.