Unni Elisabeth Eriksen er leder for interimstyret i den nye lokalforeningen. På vegne av moderorganisasjonen tok Kai Petter Johansen turen sørover. (Foto: Norske kvener Ytre Oslofjord)

 

Sterk start for ny kvenforening.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Det er en stor begivenhet for Norske Kveners Forbund at det stiftes en ny lokalforening.

Det sa lederen for Norske kveners forbund da Norske kvener Ytre Oslofjord ble stiftet. Det foregikk på møte med påfølgende fest lørdag 25. september i år, hvor Kai Petter Johansen hadde tatt turen sørover fra Kvænangen for å bistå i etableringen.

Minst ei stang

Hun som ble valgt som leder for interimstyret i lokalforeningen heter Unni Elisabeth Eriksen, som overfor Ruijan Kaiku sier seg spent på hva framtiden bringer. De har mye på gang, sier hun, og beskriver «den spede start» som tvert om temmelig robust. Allerede om tre uker drar de i gang et større arrangement med en kjent person foran publikum. Og i eget nedslagsfelt, hele Ytre Oslofjord-området, har de som mål at minst ei offentlig flaggstang skal heise flagget på Kvenfolkets dag.

– Den nye kvenforeningen har fått en sterk start. Hele syv personer med allsidig bakgrunn og mye organisasjonserfaring sa ja til å sitte i styret. Allerede tre dager etter stiftelsen avholdt styret sitt første møte, sier Eriksen.

Øke kunnskapen

Det møtet foregikk på nett, en arbeidsform Eriksen og co og de fleste andre har blitt vant til under koronatiden, og som hun beskriver som svært praktisk for en kvengruppe som dem Spredt over et stort område. Foreningen får nå fast tilholdssted i det nyetablerte Frivillighuset i Horten.

– Alle i styret er opptatt av å øke kunnskapen om kvener. Derfor har vi valgt en strategi der vi har månedlige møter med foredrag. I hvert fall nå i starten, sier lederen.

– Møtene er åpne for alle og vi ønsker å samarbeide bredt for å nå ut med budskapet. Vi ønsker å bli synlige i lokalsamfunnet der vi bor, sier hun.