Ferskt bilde av folkene i Storfjord og Lyngen Kvenforening. Leder Torbjørn Naimak ses helt til høyre. (Foto: Hallgeir Naimak)

 

Denne gangen langt lengre nord i landet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«I dag ble Storfjord og Lyngen Kvenforening stiftet», heter det i ei pressemelding fra involverte aktører i Nord-Troms, sendt oss onsdag denne uken.

Gladmeldingen viser til at så mange som 25 personer allerede er medlemmer i den nye foreningen, og retningslinjer for tilslutning og drift er allerede på plass, framgår det:

«I vedtektene er det bestemt at foreningen skal være tilsluttet Norske Kveners Forbund», framgår det av pressemeldingen.

Fikk du med deg denne:

Ny lokalforening: Norske kvener Vestland – Västaruijan kväänit

Det ble også foretatt valg på stiftelsesmøtet, hvor et kjent kvensk navn dukker opp som leder. Her er lista vi har fått tilsendt over dem som sitter i styret i nystiftede Storfjord og Lyngen Kvenforening:

Torbjørn Naimak, leder
Britt Lanes Jensen, kasserer
Wencke Elveslett, sekretær
Martin Lyngdal, styremedlem
Bente Heiskel, styremedlem

I skrivende stund har foreningen så langt 25 medlemmer, og til stiftelsesmøtet dukket det opp 14 personer.

Møtet ble for øvrig avholdt på Oteren i lokalene til Lyngsalpan Vekst, en bedrift som ifølge kvenforeningen representerer et samfunnsmessig godt samarbeid mellom Lyngen og Storfjord. Et samarbeid som naturligvis blir viktig i fortsettelsen for en forening som bærer i seg begge kommunenavnene, kan det bekreftes.