Sápmi Næringshage har noder i Porsanger, Karasjok, Tana, Nesseby og Kautokeino, og synes i år at julekalenderen også måtte være på kvensk. Fra teamet ser vi her (bak fra venstre) Morten Ballari, Antje Schlecht og (foran fra venstre) Mikkel J.Sara, Solveig Ballo, Svein Sjøveian (Foto: Arvu)

 

Sápmi næringshage med oversetter-takk til Kvensk institutt.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Sápmi næringshage har produsert 24 grunner til å handle lokalt, som de forsøker å selge inn til folket via en julekalender på sosiale medier. Det nye er at kalenderen i år også er på kvensk.

«Hver dag i desember vil i år som i fjor en ny julekule med en grunn til å handle lokalt åpne seg på våre facebooksider. Vi ønsker å bidra til et raust, levende og inkluderende lokalsamfunn. Nytt av i år er derfor at julekulene også kommer på kvensk. Tusen takk til Kainun institutti – Kvensk institutt for samarbeidet med å oversette til kvensk,» heter det i ei pressemelding fra Solveig Ballo, næringshagens daglige leder. Ballo viser i samme forbindelse til at lokal handel gir et levende lokalsamfunn, og et næringsliv som gir arbeidsplasser.

«Flytter vi julehandelen til nett, så vil lokalsamfunnet få et dårligere tilbud på sikt. En attraktiv lokal handels- og tjenestenæring derimot, bidrar til bolyst for oss som bor her. Det gir et positivt inntrykk på besøkende og gir gode muligheter for å kunne øke turistbesøket, som videre gir økte inntekter for både næringsliv og kommune,» heter det i Ballos oppfordring.

Vi tar med at Sápmi næringshage har såkalte noder mange steder, som Nesseby, Tana, Karasjok, Porsanger og Kautokeino.

 

Sápmi næringshage sin julekalender på sosiale medier er i år trespråklig.