Norske Kvener Vestland – Västaruijan Kväänit ble i denne helgen etablert (Foto: Tale Igeland Eilertsen)

 

Norske Kveners Forbund kan nå ønske velkommen til sin nye lokalforening. 

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Søndag 30.april ble det etablert en ny lokalforening under Norske Kveners Forbund – Ruijan kvääniliitto, nemlig Norske Kvener Vestland – Västaruijan Kväänit. Kvenene i Vestland fylke har jobbet med å synliggjøre seg dette året, og fikk blant annet arrangert feiring av Kvenfolkets dag for første gang i år.

Les her: Feiret på Vestlandet: «Jeg har lært å være mer åpen ovenfor kvener»

På stiftelsesmøtet var det seks stykker tilstede, og det ble satt på plass et interimstyre bestående av fire medlemmer. På møtet ble det blant annet vedtatt navn, formål og medlemskap i tillegg til styre. I vedtekten heter det at formålet ved å stifte lokalforening er:

«Som lokalforening ønsker vi å legge til rette for at kvener i Vestland skal kunne møtes, styrke kvensk identitet, arrangere foredrag og aktiviteter, synliggjøre kvener og øke kunnskapen om vår historie, styrke det kvenske språket og videreutvikle vår kulturelle egenart. Vi ønsker å samarbeide bredt og våre arrangementer er åpne for alle.»

I forkant av møtet kunne initiativtaker Henrik Madsen fortelle at han så et behov får å etablere en egen lokalforening på Vestlandet. Som formåls-vedtaket sier, ønsker lokalforeningen å løfte kvenske saker og interesser, også på politiske arenaer.

Les også: Ønsker å stifte lokallag 

I løpet av tiden framover mot sommeren vil lokalforeningen blant annet invitere til åpent møte, arrangere årsmøte og synliggjøre seg på sosiale medier.