Arbeidet med et nytt museumsbygg på Svullrya i Finnskogen er kommet et steg videre.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Innen fristen fredag 10. november klokka 15.00 var det registrert hele 203 innkomne konkurranseutkast til den åpne plan- og designkonkurransen om museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum, skriver nettstedet arkitektur.no for Norske arkitekters landsforbund.

Konkurransen har vært gjennomført samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL). Juryen består av Raaberg, Birger Nesholen og styreleder fra museet, ordfører i Grue kommune (juryens leder) samt arkitektene Sami Rintala og Mette Melandsø som er oppnevnt av NAL.

Vinneren skal kåres før jul.

Har ventet lenge

Anslagsvis ti tusen personer besøker Finnskogen pr år. Museet har lenge ønsket midler til et nybygg. Det har svært store samlinger – over 350.000 enheter; blant annet 36.000 gjenstander, 250.000 foto, lydarkiv på nærmere 1000 timer og eier/forvalter 166 bygninger i kommunene Kongsvinger, Grue og Åsnes.

Temautstillingene vil handle for eksempel om skogfinsk byggeskikk, skogfinsk magi, kvinnehistorien, biologisk mangfold i kulturlandskap, neverhåndverk, flettverk og den skogfinske kulturen. Museet vil være åpent gjennom hele året.

Kulturarven skal vises

Avisa iSolør har skrevet om saken: http://isolor.no/nyheter/haaper-paa-byggestart-for-nytt-bygg-i-2020

Les mer om konkurransen på https://www.arkitektur.no/MuseumsbyggNorskSkogfinskMuseum

 

Mettäsuomalaismuseuumin plaanakonkurransi kiinosti hirmuisesti

Työ Svullryan uuđen museuumipytingin kans oon päässy uuđele tasale.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Ko tämän aukkeen plaana- ja disainkonkuranssin suljethiin 10. novemperikuuta kello 15, meile oli tullu kokonaiset 203 ehđotusta, Ruijan arkkitektiliitto (NAL) muistelee omala nettisivula arkitektur.no.

Konkuranssin oli aukaistu 25. aukustikuuta.

Nuoin 40 ehđotuksela oon suomenkielinen tahi suomen kielen näköinen nimi. Sielä oon kans muutampi ruottin- ja tanmarkunkielinen nimi mutta se ei saata tiettää kuka oon lähättäny nämä. Kaikki oon salhaista.

Joo se näyttää että tämä oon ollu interessanttii. Mie olen kuulu ette tähään konkuranshiin lähätetthiin melkkein yhtä monta ehđotusta ko Nasjonaalimuseuumile, Gruen Mettäsuomalaismuseuumin direktööri Dag Raaberg sannoo.

Voittaaajan julistethaan ennen joului

Raabergin lisäksi juryssä istuu kaksi muuta eđustaajaa Mettäsuomalaismuseuumista, Gruen kommuunin ordfööreri sekä arkkitehđit Sami Rintala ja Mette Melandsø jokka NAL oon nimittänny.

Mettäsuomalaismuseuumin styyri päättää voittaajan styyrimöötissä 19. desemperikuuta.

Ja mie toivon ette departtementti ei istu tämän päälä vuosikaussii vaan anttaa rahat ette met pääsemä rakentamhaan, Raaberg sannoo.

Jos kaikki mennee hopusti, het saatettais alkkaa rakentamhaan vuona 2020.

Pitkä ođotus

Museuumi oon ođottannu ommaa pytinkii monta vuotta. Heilä monta vanhaata pytinkii Svullryassaki mutta ei mithään paikkaa missä het saatettais ottaat vasthaan ihmissii joita joskus tullee montaki bussilastii kerrala opastumhaan Mettäsuomheen.

Het oon laskenheet ette sielä käy kymmenen tuhatta turistii joka vuosi.

Museuumila oon kans valttaavasti tavaraa, kuviii, äänipantoi ja vastuu 166 vanhaasta pytingistä Kongsvingerin, Gruen ja Åsnesin komuuniissa.

Vuona 2013 museuumi sai departtementista rahhaa esiprojekthiin.

Met istuima sitte alas ja hunteerasimma kaikke mitä täälä tarvithaan. Met räknäsimmä ette museuumipytinki häytyis olla 6.000 neliömetrii. Departtementti sanoi ette se oon liian iso ja tyyris. Se meni kaksi ja puoli vuotta ja sitte saima kuula ette het annethaan rahat 1.600 neliömetrin pytinkhiin.

Rahhaa tarvithaan kans ko konkuranssin kolme parasta ehđotusta palkithaan.

Museuumi olis auki koko vuođen. Kulttuurii esiteltäis eri teemojen kautta: mettäsuomalainen rakenustapa, noitakonstit, naisten histooria, kulttuurimaiseman biolooginen diversiteetti, tuohikäsityöt, punomistyöt ja mettäsuomalainen kulttuuri muutenki.