Også lederen av representantskapet minner om at kommunene via sitt eierskap i regionens kvenkultursenter får noe bra tilbake. Storfjord kommune inkludert, en kommune som nå altså har meldt seg ut. (Arkivfoto: Liisa Koivulehto)

 

Begikk Storfjords politikere kvenkultursenter-kutt grunnet skarve 30 000 kroner? Tore Elvestad er blant dem som tviler.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Tore Elvestad. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

– Det er veldig trasig at Storfjord kommune har meldt seg ut, men jeg håper det var et arbeidsuhell. Jeg tror ikke at politikerne så seg nødt til å melde seg ut på grunn av 30 000 kroner i året, sier Tore Elvestad, han er leder for representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS.

Representantskapet er nivået over styret, et «medlemsmøte» av valgte representanter fra eierne, i vårt tilfelle de seks kommunene samt fylkeskommunen som eier Halti kvenkultursenter. Tore og co har derfor mye å gjøre også med å få valgt inn folk til styret, en jobb som slett ikke er enkel, bekrefter han.

Ingen utskifting

– Torbjørn Naimak sitter i styret for Storfjord kommune, og selv om kommunen nå har meldt seg ut, kommer jeg ikke til å gå inn for at Naimak må ut av styret. Han vil ikke bli foreslått skiftet ut, for det å få gode folk inn i styret i dag er ikke lett, sier Elvestad. Han minner om det faktum at ikke alle kommunene er representert i styret, selv om det var intensjonen. Tross ivrige forsøk er det som sagt vrangt å finne folk, bekrefter han.

Her er mer om saken: Storfjord trakk seg fra kvensk medeierskap

Paaskiviiko og andre kvenske tildragelser; Elvestad er også klar på at det interkommunale samarbeidet har vist seg å gi noe positivt til alle kommunene i Nord-Troms.

Tilstrekkelig med språksenter?

– Det viser seg under festivaler og ellers, det er noe for alle de deltakende kommunene. Alle får noe tilbake, i tillegg har de gjennom styret anledning til å si hvilke kvenske aktiviteter de vil ha i kommunen sin, sier representantskapslederen.

– Jeg har hørt et argument om at Storfjord har språksenter, så da trenger de ikke å være medlem i kvenkultursenteret. Det anser jeg som en misforståelse. Som sagt, jeg håper det var et arbeidsuhell fra politikernes side, avrunder Elvestad.