Torbjørn Naimak sitter i styret for Halti kvenkultursenter IKS. Han beklager at Storfjord, i kommunestyrevedtak den 16. desember 2021, valgte å si opp avtalen om medeierskap i det interkommunale selskapet. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

Skulle flere gjøre som Storfjord, kan institusjonen være i fare, advarer Torbjørn Naimak.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Torbjørn Naimak er styremedlem i Halti kvenkultursenter IKS. Selv om seks eierkommuner nå har blitt til fem, er han tydelig på at kvenkultursenteret fortsatt består. Likevel er det grunn til uro, bekrefter han.

– Halti kvenkultursenter eksisterer selv om Storfjord sa opp avtalen, men det er klart med på å svekke senteret. Og hvis flere kommuner begynner å tenke sånn, da står man potensielt i fare for å miste hele kvenkultursenteret, sier Naimak, som i den sammenhengen ser et viktig poeng som har å gjøre med midler.

– Det er gjennom samarbeidet via Halti kvenkultursenter at man får betydelig hovedfinansiering. Samarbeidet har vært med på å utløse statlige midler, minner han om.

Samarbeid

Naimak betegner det som synd at Storfjord gjorde som de gjorde, særlig i lys av at det kvenske for tiden er i vinden med mye som skjer.

– Jeg var overrasket over at de meldte seg ut, både i forhold til det kvenske og i forhold til øvrig samarbeid i Nord-Troms, sier Naimak, som sier han hadde en del muntlig kontakt med ordfører Geir Varvik om saken.

– Jeg forsto at den økonomiske situasjonen var begrunnelsen, sier Naimak.

Kommunen sparer kroner 30 000 i året på å forlate det interkommunale kvenske samarbeidet. Også Naimak registrerer det han omtaler som en dragning mot Tromsø, der Storfjord ved siden av Lyngen også har den største geografiske nærheten til storbyen i nord.

Aksepterer

– Selv om Tromsø åpenbart er byen og servicebyen, så har jeg sans for samarbeidet i Nord-Troms. Det er bra både for kvensaken og ellers, klargjør styremedlemmet, som satser på at de øvrige kommunene holder fast ved  sitt eierskap.

– Storfjords utmelding er ikke noe jeg kan kjempe så mye mot. Jeg aksepterer min rolle i styret og jobber for det kvenske, og for samarbeid i Nord-Troms, avrunder han.

Vi tar med at vi torsdag denne uken kontaktet Storfjords ordfører Geir Varvik (H) for en kommentar til saken, og at han skulle ta kontakt når han fikk tid.