Dersom sekkepost-kuttvedtaket i Storfjord kommunestyre står seg, vil Halti kvenkultursenter IKS snart bestå av fem kommuner i stedet for seks. (Foto: Arne Hauge)

 

Kroner 29 000 i året. Så mye sparer Storfjord kommune ved å melde seg ut av det interkommunale Halti kvenkultursenter.

– Veldig beklagelig, jeg er overrasket, sier kvenkultursenterets styreleder Ronald Jenssen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Ronald Jenssen er styreleder for Halti kvenkultursenter IKS. Han er skuffet over Storfjords utmeldelse. (Arkivfoto: Maureen Bjerkan Olsen)

Etter det Ruijan Kaiku kjenner til, var kommunestyret i Storfjord enstemmig da de i møte 16. desember i fjor gjorde et vedtak som berører den kvenske satsingen ikke bare i kommunen, men i hele Nord-Troms. I et brev datert 20. desember fikk Halti kvenkultursenter IKS beskjed om vedtaket. Med kopi til blant andre ordfører Geir Varvik varsler kommunalsjef Utvikling Oddbjørn Nilsen uttreden av selskapsavtalen. Han skriver:

«Kommunestyret i Storfjord har i budsjettvedtak 74/21 vedtatt at Storfjord kommune skal tre ut av avtalen.»

Visste de om dette?

Det framgår at den årlige besparelsen er på kroner 29 000, der kuttet i midler til Halti-samarbeidet lå inne i en samlet tiltaksoversikt på «ørten» punkter. Styreleder Ronald Jenssen i Halti kvenkultursenter IKS spør seg nå om politikerne var klar over at den kvenske satsingen gikk med i dragsuget da kommunen brukte sparekniven.

– Dette var en sekkepost, så mange var kanskje ikke klar over at de meldte seg ut av kvenkultursenteret. Uansett så er det kjedelig, og veldig beklagelig, sier Jenssen.

Penger spart

Det var i 2009 at fylkeskommunen og samtlige seks kommuner i Nord-Troms gikk inn på eiersiden i det interkommunale Halti kvenkultursenter. De la hver inn kroner 10 000 i egenkapital, pluss en årlig sum som for Storfjord kommunes del er – eller bør vi si var – på kroner 29 000. Tross en oppsigelsestid på ett år framgår det av budsjettpapirene at besparelsen synes lagt inn også for 2022, selv om avtalen først utløper den 20. desember i år. I alle fall, Jenssen er klar på at pengene ikke er det viktige i denne saken.

Ryggen til det kvenske?

– Betingelsene økonomisk har ikke så veldig mye å si, det er ringvirkningene for regionen Nord-Troms vi har grunn til å være urolige for. Jeg er redd dette kan forplante seg, sier styrelederen. Hva som er bakteppet for utmeldelsen har Jenssen derimot ingen entydig formening om, og sier at det tross alt er kommunens avgjørelse.

Les også om Torbjørn Naimaks bekymring: − Klart at dette svekker kvenkultursenteret

– Ikke bare det kvenske arbeidet, men hele det interkommunale politiske samarbeidet ser nå ut til å bli bestående av fire kommuner. Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord. De to andre virker å se den andre veien, mot Tromsø, sier Jenssen.

– Vil du si at Storfjord med dette vender ryggen til det kvenske?

– Jeg vet ikke hva Storfjord har tenkt med dette, så det er kanskje å dra det for langt. Men det er klart, det skaper en usikkerhet i det kvenske miljøet, det vil jeg påstå, sier styrelederen.

«Godt samarbeid»

Vi tar med at grunnlaget for utmeldelsen neppe bør bero på andre faktorer enn økonomi og eventuell politisk-strategisk tenkning rundt Tromsø versus Nord-Troms. Kommunalsjefen avrunder nemlig brevet slik:

«Avtalen løper i ett år fra mottak av denne skriftlige varsel om uttreden. Storfjord kommune benytter likevel anledningen å takke for godt samarbeid gjennom mange år, og ønsker Halti Kvenkultursenter lykke til i det videre arbeidet.»