«Strand skoleinternat ble bygget i 1905, og ble et symbol på styrking av norsk suverenitet i Pasvikdalen» skriver Sør-Varanger museum. (Foto: Reidar Harju)

 

I Pasvikdalen tårner enda bygget fra 1905 hvor effekten av fornorskningen sto som sterkest. 

 

Kristine Jonas
kristine@ruijan-kaiku.no

 

Den 116 år gamle bygningen var Strand skoleinternat i Pasvikdalen. Slike internatskoler var et av flere verktøy brukt i statens fornorskningspolitikk fram til 2. verdenskrig, dog på bekostning av de med samisk og finsk som morsmål. Som mange andre steder i fylket var finsk blitt svært utbredt blant befolkningen i området, og man følte et behov for ivareta det norske språk.

Skolen måtte utvides og bygges ut flere ganger som følge av befolkningsvekst, og er en av få bygninger som ble spart under krigen. Internatskolen ble drevet helt fram til 1960-årene.

I dag er bygget en del av Sør-Varanger museum.

Les mer om Strand skoleinternat her.

Les også: Tar avstand fra offerrollen

Deler erfaringer

Nylig ble temaet om Strand skoleinternat tatt opp på Facebook i den populære kvengruppen «Kvener ut av skapet!» Her delte flere sine tanker og opplevelser om både skolen og fornorskningen.

«Grenseløst irriterende i voksen alder å oppdage at man sannsynligvis har blitt utnyttet som barn for å gjøre overgrep mot en annen folkegruppe i og med at jeg og flere av mine søsken som etnisk norske, ble plassert på Strand skoleinternat i Pasvik på 60-tallet, lite visste vi da at det var et ledd i fornorskningen av de samisk- og finsktalende som bodde i Pasvik. Likevel har jeg mange gode minner fra Strand skoleinternat. Det var et godt samhold blant barna og god mat kan jeg huske vi hadde, de fleste av de flotte barna som var plassert der visste nok ikke da hva de voksne og myndighetene hadde for planer», skriver Harry Heide.

Her kan du lese hele tråden.