Så bra bør folk følge med etter lunsj torsdag 1. juni. På Universitetet rigges det til så folk kan følge sendingen i sanntid i sosialt fellesskap. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Norges arktiske universitet satser på å samle folk når Norge snart skal lytte. Serverer kvensk og samisk mat ved alle sine kantiner.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Det er god grunn til å tro at både ansatte og studenter gjennom tidene, og nå, har erfart og levd med konsekvensene av fornorskning. Her ved Campus Alta i Finnmark kjenner vi på de sterke kreftene som ofte er i sving i vår region når diskusjonene går om det samiske, det norske og det kvenske, sier viserektor Bente Haug ved UiT Norges arktiske universitet.

UiT Norges arktiske universitet har hele veien vært engasjert i rammene rundt sannhetskommisjonens arbeid, en interesse som når sitt høydepunkt den 1. juni. Om straks bare fjorten dager. Datoen for offentliggjøring av selve rapporten, overlevering fra kommisjonen til Stortinget fulgt av non-stop opplesning på «sakte-TV» på NRK. Et prosjekt kalt «Norge lytter – En scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.»

Når UiT og viserektor Bente Haug (midten) arrangerer «UiT Lyttepost», er kommunen og næringslivet med på lag, her representert ved ordfører Monica Nielsen og leder for Alta næringsforening, Kjetil Kristensen. (Foto: Kita Eilertsen/Altaposten)

«UiT Lyttepost» har akademia kalt sitt eget arrangement. Det starter klokken 11 samme dato, der hensikten er å gi studenter, ansatte og alle i Nord-Norge en utvidet mulighet til å følge opplesningen av rapporten. Alle campus og studiesteder som hører til UiT får sine respektive lyttepost, hvor sendingen fra rikskanalen strømmes. Det skal vare i drøye 30 timer.

UiT oppfordrer også sine studenter og ansatte til å bruke tid på lytting gjennom dagen, og opplyser at det fristes med kvensk og samisk mat ved alle kantinene, dette i samarbeid med Samskipnaden.

– Vi vil oppfordre andre i vår sektor og samarbeidspartnere i privat- og offentlig sektor til å etablere lytteposter i sine virksomheter, sier Haug, en oppfordring som ble fulgt av direktøren for næringslivet i Alta, Kjetil Kristensen. Vi møtte også ham på pressekonferansen UiT holdt i sakens anledning, tirsdag 16. mai.

– Universitetet er den viktigste samfunnsinstitusjonen vi har i nord i forhold til å frambringe kunnskap og meninger, derfor er det viktig at de tar tak i dette og lager dette opplegget. Vi har to ører og en munn, og fra næringslivets side setter vi pris på at man åpner opp så folk får lytte til hva kommisjonen kommer med, før man i ettertid tar diskusjonen, sier Kristensen.

Ideen om å lytte først og snakke etterpå, deles av kommunens ordfører Monica Nielsen:

– Det er mange som venter spent på hva kommisjonen legger fram, og jeg tror det er fornuftig at vi lytter i lag før vi tar de viktige diskusjonene. Det gir et godt grunnlag for samtaler om de vanskelige temaene som vil bli løftet fram, sier ordføreren. Hun bekrefter at kommunen er med, blant annet via nattåpent på biblioteket når UiT har pauser i sine sendinger.

Vi tar med at rapporten omhandler den norske statens fornorsking av samer, kvener, norskfinner og skogfinner.