Illustrasjonsbilde, kvenflagget. ARKKIIVIKUVA: HEIKKI JOLMA

 

I følge kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) vurdering er det ikke nødvendig å gi offentlig godkjenning av det kvenske flagget. Departementet anser kvenflagget som privat anliggende.

– NKF, Kvenlandsforbundet og andre står fritt til å bruke det kvenske flagget uten at det foreligger offentlig godkjenning. Kommuner kan også bruke det kvenske flagget etter visse regler. Etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering er det derfor ikke nødvendig å gi slik offentlig godkjenning av det kvenske flagget som det bes om i henvendelsen av 15. januar 2018, skriver departementet i svar på henvendelsen gjort av Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) og Kvenlandsforbundet tidligere i år.

Det norske favner alle
Departementet skriver også at i henhold til Lov om Norges flagg (flaggloven) skal det norske flagget favne alle som bor i Norge. Flaggloven innholder regler for bruk av det norske flagget, men det er lov for private å bruke andre flagg etter ønske.
– Kommunene kan også i noen sammenhenger flagge med andre flagg enn det norske og samiske og kommune- eller fylkesflagg, jf. Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger, presiserer KMD i avslaget undertegnet av Kristin Solbjør, avdelingsdirektør og Hanne Marie Myrvold, seniorrådgiver.