Tromssantutkimuksen 2019 osanottajista 400 vastasi ette heilä oon kvääni- eli suomalainen tavus. Kuva oon skjermdump.

 

Siste Tromsøundersøkelse var den første gjennom tidene hvor det ble spurt om kvensk/finsk tilhørighet. 400 personer svarte ja på det spørsmålet.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Samisk tilhørighet har det vær spurt om før, men i 2019 var det første gang at det ble spurt om kvensk eller finsk avstamming. Et av spørsmålene om oppvekst, barndom og tilhørighet lød: Hva regner du deg selv som? Sett etter eller flere kryss:

* Norsk
* Samisk
* Kvensk/finsk
* Annet

Det ble 400 kryss på «Kvensk/finsk» og 580 kryss på «Samisk», mens 884 satt kryss på «Annet». Det var 21.083 personer som deltok. Regnet i prosent blir det henholdsvis 1,90 prosent kvensk/finsk, 2,75 prosent samisk og 4,19 prosent «Annet».

Det var ikke mulig å skille på kvensk og finsk.

– Man kan tenke seg finlendere velger dette alternativet, men vi har også spurt om hvilket land man i hovedsak bodde i under oppveksten og man kan kanskje ekskludere finske ikke-kvenske med å kombinere disse spørsmålene, forklarer forsker i Tromsøundersøkelsen, Laila Arnesdatter Hopstock via epost.

Daglig leder Kristin Kanstad i Tromsøundersøkelsen sier at det ikke er noen spesiell grunn til at man nå har valgt å spørre om kvensk/finsk tilhørighet, men at i hvert fall de samiske tallene er brukt i den samiske helseforskingen.

– Vi har sett at andelen «annet» er økende, på grunn av arbeidsinnvandring og flyktninger, og det er absolutt en gruppe det bør fokuseres på, sier Kanstad.

Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse gjennom 40 år. Den første Tromsøundersøkelsen fant sted i 1974, og den forrige var altså i fjor.