Styreleder i Varanger Museum, Wenche Pedersen, kan fortelle at de ønsker å kjøre en ny prosess i forhold til navnet på Ruija Kvenmuseum. Bildet ble tatt under en omvisning i museets nye lokaler på det tidligere NRK-bygget i Vadsø. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Styreleder i Varanger Museum, Wenche Pedersen, kan fortelle at de ønsker å kjøre en ny prosess i forhold til navnet på Ruija Kvenmuseum. Bildet ble tatt under en omvisning i museets nye lokaler på det tidligere NRK-bygget i Vadsø. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

Vadsø kommune ber Varanger museum stryke vedtak om navneendringen til Ruija kvenmuseum.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Før jul vedtok Varanger museum at Vadsøavdelingen skulle endre navn fra Ruija kvenmuseum til Ruija Museum. Nå ber kommunestyret i Vadsø museet oppheve navneendringen.
– Dersom styret i Vadsø museum – Ruija kvenmuseum ønsker et navneskifte på museet må saken underlegges en behandling som involverer alle aktuelle parter som skal delta her, samt ha en tidshorisont slik at partene kan gjennomføre en skikkelig prosess. Et forslag til navneskifte må ha en tydelig begrunnelse, står det i kommunestyrevedtaket.

Omstridt navneendring
En av grunnene til at museet ønsket å endre navnet var at de mente at Ruija Museum var et mer inkluderende navn som vil omfavne bredere uten betegnelsen «kvenmuseum». Kritiske røster gikk da ut og sa at Ruija Museum var et meningsløst navn. Eira Söderholm påpekte at «Ruija» verken er kvensk eller norsk, og spurte seg hvorfor i all verden  det nasjonale kvenmuseet i Norge skulle hete «Norge museum», mens Irene Andreassen som er seniorkonsulent i den kvenske stedsnavntjenesten heller ikke var spesielt imponert over navneforslaget .
– Jeg syns det er synd at ikke kvenbegrepet kan brukes her. Ruija Museum er ikke godt som navn. «Norge Museum»? Det gir ingen mening, sa hun til Ruijan Kaiku da navneendringsforslaget ble gjort kjent.

Språkrådet reagerte
Etter vedtaket sendte Språkrådet, ved Kvensk Stedsnavnstjeneste, et brev til Vadsø kommune der de påpekte svakhetene ved det nye navnet.
– Vi synes ikke at det norske navnet Ruija museum er et godt navnevalg. Stedsnavnet Ruija er et gammelt, historisk navn som kan referere til hele Norge, eller bare til de delene i Nord-Norge som har gammel, kvensk bosetting, skriver språkrådet og argumenterer videre med at Ruija derimot er lite kjent i norsk tradisjon, og skaper derfor ikke uten videre assosiasjoner til kvener/norskfinner, og at navnet Ruija museum betyr etter dette nærmest «Norgemuseum» eller «Norgemuseet».
Språkrådet informerte videre om at fastsetting av navn og skrivemåte på museer og andre institusjoner som er heleid av det offentlige, slik jo museet i Vadsø er, faller inn under lov om stadnamn.
– Etter lov om stadnamn burde det derfor vært reist navnesak, slik at stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge kunne gitt tilråding når det gjelder valg og skrivemåte av det norske navnet på museet. På bakgrunn av dette synes vi stedsnavntjenesten må få anledning til å uttale seg, sto det i brevet.

Ønsker kvensk parallellnavn
En av grunnene til reaksjonen fra Kvensk stedsnavntjeneste, er også fordi det nye navnet vanskeliggjorde et kvenskspråklig parallellnavn.
– Ruija er et kvenskspråklig stedsnavn og begrep. Det er brukt om Finnmark, Nord-Norge og om Norge. I noen kvenske dialekter bruker man også ruija og ruijalainen i betydningen norsk språk og nordmann. Derfor vanskeliggjorde det norske navnet Ruija Museum et godt kvensk navn. Vi reagerte også på at man fjerner den delen av navnet som forteller hva museet jobber med, sier  Katriina Pedersen som legger til at det er museet og dets eiere som bestemmer hva museet skal hete, men at museet bør ha et navn som gjør det mulig å få et kvensk parallellnavn.
– Vi mener også at navnet bør beskrive hva slags museum det er snakk om, sier Pedersen.
Språkkonsulenten syns Vadsø kommunes vedtak om at navneendringssaken skal gjennomgå en ny prossess er et greit vedtak.

– Vi kjenner ikke prosessen bak navneendringen godt og kan dermed ikke si så mye om den. Det stedsnavntjenesten kan bidra med i slike saker er å gi råd om skrivemåte og om navnevalg. Man må gjerne ta kontakt med oss tidlig i slike prosesser, sier Katriina Pedersen.
– Det er kjedelig at slike saker skal trekke ut i tid, men vi får håpe det resulterer i et navn alle kan leve med, legger hun til.

Ny prossess
Styreleder i Varanger Museum, Wenche Pedersen, kan fortelle at styret skal gå videre med navneprosessen, men at det er uklart på når og hvordan dette blir.
– Vi har ikke bestemt hvordan prosessen skal kjøres på grunn av at det nye representantskapet ikke har valgt nytt styre ennå, røper Wenche Pedersen.