Her er noen av dem du møter dersom du blir med. (Foto: Språkdagen 2020/Språkrådet)

 

Få dager til Språkdagen 2020.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Språkdagen 2020 arrangeres tirsdag 3. november, mellom klokken 09.00  og 12.00. Årets versjon blir for det meste digital, en såkalt online event, og dermed i liten grad avholdt i form av fysisk oppmøte. Språkrådets folk har likevel tro på at det kan bli hyggelig og lærerikt.

«Språkrådet arrangerer Språkdagen på en skjerm nær deg. Møt NRK-journalist Fredrik Solvang, språkdirektør Åse Wetås, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, sametingspresident Aili Keskitalo og mange andre kloke hoder», melder de i anledning den årlige, store dagen.

Også i år vil Språkdagen by på innlegg og debatter. Tre sentrale temaer er plukket ut. Disse er helsespråk, språk og digitalisering samt mindretallsspråk i Norge.

Språkrådet har i den forbindelse noen spørsmål, som tjener som stikkord for hva det skal snakkes om: Hvordan kan språkarbeid i helsesektoren komme pasientene til gode? Hvordan kan språkteknologi forenkle hverdagen? Og hvordan kan det offentlige styrke det språklige mangfoldet i Norge?

«Følg Språkdagen og få svarene. Debattleder er Fredrik Solvang. Arrangementet blir halvdigitalt – en blanding av forhåndsinnspilte innslag og debatter i sanntid, alt profesjonelt produsert til én sending som folk kan følge digitalt der de er.»

Språkdagen har likevel et samlende hovedtema, kalt felles ansvar for språk. Bakgrunnen er den nye språkloven, som er til behandling i Stortinget.

«Den tilhørende stortingsmeldingen om språk understreker sektorenes eget ansvar for å gjennomføre norsk språkpolitikk. Vi ønsker å sette søkelyset på hvilke konsekvenser loven og stortingsmeldingen får for det offentlige Norge», heter det fra Språkrådet.

Språkdagen finner sted på Det Norske Teatret i Oslo. Arrangementet krever påmelding, noe du enkelt kan gjøre her:

Språkdagen 2020, informasjon, program og påmelding