Samvirkelaget i Kviby er et naturlig midtpunkt i bygda som på kvensk heter Rairo. (Arkivfoto: Altaposten)

 

Kviby i Alta kommune har i mange år gått under det kvenske navnet Rairo, et navn som nå kan bli å lese også på kartet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Administrasjonen i Alta kommune har fått saken på sitt bord etter at navnekomiteen innstiller på at det kvenske navnet for Kviby blir Rairo formelt. Navnekomiteen innstiller på det kvenske navnet for Leirbotnvannet, også det i Alta kommune, blir Raironjärvi. Det er Altaposten som melder dette.

«Disse stedene har registrerte kvenske parallellnavn, men det har ikke vært reist navnesak på disse navnene til nå, og språkrådets navnekonsulent ønsker å bøte på dette, heter det i innstillingen til hovedutvalget for oppvekst og utdanning.»

Altaposten melder at Alta kommune har hatt navnesaken på høring, med frist 1. august 2019. Avisen skriver at to høringssvar har kommet inn, fra Alta kvenforening og Sametinget.

Vi tar med at Stedsnavnloven paragraf 6 vektlegger lokale organisasjoners rett til å uttale seg i stedsnavnsaker som de har en særlig tilknytning til.