Børselv skole er vedtatt lagt ned fra høsten av. Men ildsjelene har ikke gitt opp kampen om at børselvbarna får gå på skole i sin egen hjembygd. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Børselv skole er vedtatt lagt ned fra høsten av, men ildsjelene har ikke gitt opp kampen om at børselvbarna får gå på skole i sin egen hjembygd. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Personer fra hele verden har signert underskriftsaksjonen som Aili Eriksen startet før sommerferien for bevaring av Solbrått aldershjem og skolen i kvenbygda Børselv.

Underskriftskampanjen har i skrivende stund over 1300 signaturer.
Mange underskrifter kommer fra Norge, men ekstra mange som har signert kampanjen har tilhold i Finland. Det finnes også signaturer fra Wien, Roma, Hamburg, Praha, London, Tokyo, Texas, Canada, Estland, Israel og Sverige. Og mange andre land og storbyer i tillegg.
Underskriftskampanjen ble startet for å forhindre nedleggelse av to viktige institusjoner i kvenbygda Børselv.

– Børselv skole og Solbrått aldershjem befinner seg i en av de få bygdene der kvensk kultur er levende, der det er kvensk undervisning og kulturtilbud for barna og der det er kvenskspråklig personale på aldershjemmet. Hvis skolen og aldershjemmet forsvinner, betyr det at bygda og dens særegne kvenske miljø også blir kraftig svekket. Da forsvinner også noe av grunnlaget for alle som er interesserte i å bevare kvensk språk og kultur, argumenterer Eriksen.

Porsanger kommune vedtok før jul at Børselv skole skal legges ned til høsten. Kommunen har heller ikke inngått en videre avtale med bygdas privateide sykehjem Solbrått.
– Dette er bestemt til tross for at kvensk er et av de mest truede finskugriske minoritetsspråkene i Europa ifølge resultatene av ELDIA-prosjektet ved universitetet i Oulu, forteller Eriksen.

 

Underskriftskampanjen Redd Børselv skole og Solbrått Aldershjem

Pelastama Pyssyjoven koulun ja Solbråtin vanhoittenkođin