Olav Fykse Tveit. (Foto: Den norske kirke)

 

Biskopen skal få erfare kvensk kirkeliv på nært hold.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

En dag er satt av til Lakselv og Børselv. (Foto: Den norske kirke)

Han er øverste biskop i Den norske kirke og bærer også tittelen preses, den valgte lederen av Bispemøtet.  Torsdag denne uken får Porsanger Menighetsråd besøk av Olav Fykse Tveit. Der skal biskopen få et grundig innblikk i kvensk kirkeliv og kvensk språk og kultur.

Det er Porsanger menighetsråd, Porsangin seurakuntaraati som opplyser dette i ei fersk pressemelding.

Biskopen har naturligvis med seg følge, og det første de gjør etter at flyet har landet på Banak i lakselv, er å besøke stedets kirke. Her møter de den lokale kirkestaben, der halvannen time er satt av til omvisning og annet. Samtidig som det blir et historisk før-og-nå blikk på kvensk kirkeliv i Porsanger, melder menighetsrådet.

Deretter går turen til Børselv, hvor de besøker Kvensk institutt og får en historisk innføring av velkjente Terje Aronsen. Også sokneprest Arne Skare er et kjent navn i kvenske kretser, han har ansvaret for arrangementet senere samme kveld. Da har følget tatt turen tilbake til Lemmijoki, og arrangementet har tittelen «å leve sammen med forskjellige kulturer, norsk, kvensk, samisk.»

Liten tvil om at Fykse Tveit får en lang dag, for siste post på programmet er åpent møte i Lakselv kirke om kvensk kirkeliv samt kvensk kultur både historisk og i nåtid. Her har Børselv og Lakselv kvenforening meldt sin ankomst, og det legges opp til en panelsamtale med deltakere fra nevnte foreninger. Navn som Sølvi Johansen, Liv Annie Johansen og Egil Borch, kirkevergen i Lakselv menighet. Foreningen får også respons fra preses, blir det meldt. Dette møtet er åpent for folket, og avrundes med kveldsbønn ledet av soknepresten, som for øvrig også skal informere om kvensk salmehefte, all den til den øverste biskopen er til stede og mottakelig for å høre mer om det kvenske her til lands.

Til sist tar vi med at Fykse Tveit også skal besøke samisk kirkeliv. Sent torsdag går nemlig turen de sju milene fra Lakselv til Karasjok, også der med et tettpakket program.