Forskerens hovedspørsmål: Hvilken betydning hadde introduksjonen av kvenflagget? (Foto: Arne Hauge)

 

Trenger din hjelp og håper på interessante flagg-tilbakemeldinger fra leserne.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Bjarge Schwenke Fors er vexillolog, flaggforsker. (Foto: Stig Brøndbo)

– Flagg relaterer seg til folks identitet. Til hvem og hva vi er. Når folk snakker om flagget sitt, så snakker de også om seg selv. Samtalen kommer raskt inn på det å være kvensk.

Det sier Bjarge Schwenke Fors, leder ved Barentsinstituttet, UiT Norges Arktiske Universitet. Bjarge er for tiden i gang med et artig forskningsprosjekt kalt «Kvenflagget i vinden: Om betydningen av et flagg for et folk.»

Forskeren tok kontakt med Ruijan Kaiku for å få vite mer om hvilken betydning introduksjonen av kvenflagget har hatt for kvenene og kvenenes status. Nå håper han på interessante tilbakemeldinger fra Ruijan Kaikus lesere, i forhold til flagget og dets betydning. Han sier seg interessert i alle historier som kan kaste lys over prosessen fram mot det kvenske flagget, og tar velvillig i mot også tilbakemelding på hva flagget betyr for dagens kvener. Har flagget virket positivt? Har det bidratt til å gjøre kvenene mer synlig? Gitt økt stolthet? Den typen tema.

Landets eneste?

– Hovedspørsmålet er hvilken betydning introduksjonen av kvenflagget hadde, men i min tilnærmingen ønsker jeg også å forstå konteksten rundt flagget. Hva har vært motivasjonen bak innføringen av flagget? Hvordan har prosessen fram mot bruken av flagget vært? Hvordan har flagget blitt tatt i bruk? Hvordan ble flagget mottatt?

Schwenke Fors er opprinnelig antropolog, og hans store interesse for flagg går tilbake til barndommen. Alltid, sier han, har det vært «artig med flagg.» Som voksen våknet interessen for en mer vitenskapelig tilnærming til mening og betydning av flagg, og mye mulig er han landets eneste vexillolog, fra vexillologi, læren om flagg.

– Flagg er generelt undervurdert som samfunnsvitenskapelig kilde til kunnskap. Gjennom studiet av flagg blir man kjent med land og folk, geografi og historie, politikk, etnisitet og kultur, sier forskeren.

Viktigere?

Som vi forstår, for Bjarge var flagg en interessant inngang til forståelse av de tingene han nylig nevnte. Flagget er et svært utbredt symbol, men hva betyr flagg egentlig for folk?

– Hva gjør vi med flagg og hva gjør flagg med oss? Jeg retter i dette prosjektet ikke oppmerksomheten mot etablerte statsflagg, men nyere ikke-statlige minoritetsflagg. Det kvenske flagget er et slikt flagg, sier forskeren.

– Tror du flagget kan være viktigere for et lands minoritet enn for majoritetsbefolkningen?

– Det er et viktig spørsmål i prosjektet mitt, og noe jeg ønsker å utforske. Svaret må jeg få komme tilbake til, sier han.

Flagg-samtale

Bjarges forskningen vil naturligvis kunne bidra med mer og ny kunnskap om særlig minoritetsflaggenes betydning. Dernest håper han via forskningen rundt kvenflagget og dets introduksjon, å kunne dokumentere en viktig og unik prosess og begivenhet i nyere kvensk og norsk historie.

Så langt har forskeren samlet og gjennomgått en rekke skriftlige kilder, blant annet aviser og nettsider. Han sier at Ruijan Kaikus materiale fra 1996 og fram til i dag har vært viktig, men at han nå ser for seg en mer muntlig innsamling.

– Den kommende tiden ønsker jeg derfor å gjennomføre en del samtaler og intervjuer med personer som har vært involvert i eller som kjenner godt til den kvenske flaggprosessen godt. Nå håper jeg leserne kan hjelpe meg med å finne gode kilder, sier forskeren.

Har du et flagg-innspill? Du når forskeren på epost bjarge.s.fors@uit.no, eller telefon 77 64 66 16.