Det gamle kvenske førkrigshuset Niemenaikuu skal bli del av kventunet i Kvænangsbotn.
Foto: Privat

 

Fikk tømmerbygg fra museet og 450.000 kroner fra banken: – Nå blir det kventun i Kvænangsbotn, jubler Kai Petter Johansen.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Dette er helt fantastisk. Jeg holdt på å ramle av stolen da de ringte fra banken og fikk høre at vi fikk så mye penger, sier Kai Petter Johansen.
Gjennom sitt virke i Kvænangen Språksenter har Johansen bistått Kvænangen qven og sjøsamisk forening i arbeidet med kventunet, og har hjulpet til med forprosjektet med blant annet søknader, overtakelse av bygget, møter samt innhenting av fagkunnskap. Han legger ikke skjul på at han ble kjempeglad da Sparebank1 Nord-Norge fortalte at de ville gi dem hele summen på 450.000 som de hadde søkt om til prosjektet.

Kai Petter Johansen. (Foto: Arne Hauge)

– Vi er ennå ikke helt i mål, men vi har tro på at kommunen og andre sponsorer vil bidra til realisering av prosjektet vårt. Det var et kjempefin start at banken ga oss disse midlene. Dette gjør jobben videre mye lettere, sier Johansen.

Krigsoverlever
Tanken er å få bygget opp ett kventun i Kvænangsbotn. Johansen kan fortelle at de gjennom hele høsten har jobbet tett opp mot Nord-Troms Museum for å få overta det såkalte Niemenaikuu/Djupanvikhuset, det lafta tømmerhuset fra ytre Kvænangen som er kjent for å være et av de svært få bygningene i området som ikke ble brent under andre verdenskrig. Nylig fikk de beskjeden at bygget de har «siklet etter» skal få bli en del av det planlagte kventunet.
– Det var flere som var interessert i å overta bygget, så jeg er veldig glad for at vi fikk det. Vi skal ta godt vare på det, og det var nok det museet også ønsket, sier Johansen.

Dokumentasjonsprosjekt
Tømmerhuset skal ha stått tomt og uferdig siden museet overtok det på nittitallet, og planen er at kvenforeninga skal restaurere bygget slik at det viser hvordan det var i førkrigstiden.
– Vi har hatt fagmann til å se på det, og bygget ser heldigvis ikke så verst ut selv om det har stått urørt så lenge, sier Johansen, og forteller at som en del av prosjektet ønsker Kvænangen språksenter å benytte demontering, flytting og montering av huset til å kartlegge, dokumentere og videreformidle en del av både den materielle og immaterielle kulturarven rundt kvensk språk og begrepsbruk tilknyttet byggeskikk, historie og bruk av huset.
– Kunnskapen skal dokumenteres og gjøres tilgjengelig for ettertiden, slik at det skal kunne benyttes til undervisningsarbeid i språk og kultur og kulturelle arrangement av språksenteret, Nord Troms Museum, lokale lag og foreninger og andre som jobber for å fremme kunnskap om vår flerkulturelle arv i Nord Troms og regionen, sier han.

Anne Gerd Jonassen i Kvænangen qven- og sjøsamisk forening ser fram til å få et eget klubbhus. Foto: Heidi Nilima Monsen

Klubbhus
Det er tenkt at bygget til daglig skal brukes som klubbhus for kven- og sjøsameforeninga, samt utstillingslokale for lokal kultur. Derfor skal huset restaureres slik at det er brukervennlig året rundt, noe som også inkluderer strøm og vann.
– Det er et stort behov for et slikt møtested og klubbhus. Vi har en veldig aktiv forening, og til nå har vi måttet leie lokaler til møter og arrangementer, og dokumenter og protokoller har måttet bli lagret hos foreningsmedlemmer privat siden vi ikke har hatt vårt eget sted, sier leder Anne-Gerd Jonassen.
Håpet er at de skal få tomt til kventunet i nærheten av grendehuset i Kvænangsbotn. Når tomta er på plass ser Kai Petter Johansen for seg at de skal gå i gang med demontering i løpet av våren, og få satt opp bygget i løpet av sommeren.
– Vi satser på å ha så mye klart i løpet av året at bygget blir vinterlukka før jul, sier Johansen som håper å få involvert så mange som mulig fra lokalsamfunnet i restaureringa slik at flest mulig føler eierskap til prosjektet.
– Det er viktigere for oss at man føler eierskap til dette, enn at oppbyggingen skal gå raskt, sier Johansen, som nå opplever gode tilbakemeldinger på at folk er begeistret for dette prosjektet.

Dette bygget på rundt 30 kvadratmeter skal bli kvenenes nye klubbhus i Kvænangen. Foto: Privat