Finland har i større grad enn Norge forsøkt å holde grensen nord i landet åpen, påpekes det fra mediehold lengst øst i Finnmark. (Foto: Arne Hauge)

 

Spanderer grenseoverstigende skryt på vår finske nabo.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Gunnar Sætra er redaktør for Sør-Varanger Avis, og mener Norge har mye å lære av Finland. Finland finner løsninger, Norge lager hindringer, har Sætra uttalt, idet han peker på nordområdepolitikken sett i lys av pandemien. Han viser til at sistnevnte har lært oss mer om førstnevnte «enn alle seminarer til sammen.»

Det er Finlands økte vilje til å få i gang ferdsel over grensen, som særlig ligger bak Sætras rosende omtale.

«Når Finland oppretter en testasjon på Neiden for å få i gang trafikken over grensen, satt det langt inne for det norske justisdepartementet å si ja til åpen grense», har Sætra uttalt, en uttalelse og en rosende omtale som også ble snappet opp av blant andre Radio Nordkapp. Til radiostasjonen sier redaktøren dette:

«De som bestemmer i Oslo vet nok ikke at det bor bare 10 000 innbyggere i de tre nordligste grensekommunene i Finland. Et område  like stort som Oslo, Viken og Rogaland til sammen. Eller at det er lengre fra Rovaniemi, hvor det har vært smitte, til Kirkenes (652 km) enn fra Oslo til Trondheim (491 km)», sier altså Sætra til Radio Nordkapp.