Norsk-Finsk forbunds Nils Petter Pedersen fikk i ettermiddag H.M. Kongens fortjenestmedalje for sin samfunnsgavnlige innsats innen sosialt, kulturelt og politisk arbeid.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

– Det har over tid vært mye debatt i Finnmark rundt finsk og kvensk språk og avstamming. Temaet har vært ømfintlig og vanskelig. Pedersen har med sitt engasjement og som mangeårig leder av Norsk-Finsk forbund vært en stor pådriver for å styrke finskopplæringen i skolen og sikre at det finske språket og kulturarven kan leve videre, sa fylkesmann Gunnar Kjønnøy i sin tale da han overrakk H.M. Kongens fortjenestemedalje til Nils Petter Pedersen i Vadsø torsdag ettermiddag.

Nils Petter Pedersen er født og oppvokst i Vestre Jakobselv i 1939, og har etter utdannelse bodd og hatt sitt virke i Vadsø kommune.

– Han hedres i dag for sin livslange og uegennyttige samfunnsinnsats innenfor lokal idrettsbevegelse, i korbevegelsen, i bevaringen og utviklingen av det finske språket og kulturarven og som kulturbygger regionalt og på tvers av grensene i Barentsregionen i vid forstand, sa Kjønnøy.

– Å stå i bresjen i arbeidet for utvikling av finsk språk og kultur og utvikle et levende og likeverdig kulturelt samarbeid over landegrensene her i nord, krever styrke og kløkt, påpekte fylkesmannen.

Kulturbygger

Også i sitt ordinære virke har Pedersen utvist stort engasjement innen grenseoverskridende samarbeid på sosial- og helseområdet. Pedersen hedres også som kulturbygger på tvers av landegrensene gjennom sitt engasjement for å styrke korbevegelsen lokalt, regionalt, nasjonalt og på tvers av grensene.

– Det er derfor naturlig at utdelingen av fortjenstmedaljen finner sted i tilknytning til dagens opptreden av Amadeus, denne gang med en egen konsert. De vil gi oss en smakebit av det grensekryssende samarbeidet som Pedersen har vært så sterkt involvert i, sa Gunnar Kjønnøy.

Stort engasjement

Under overrekkelsen ble det fremhevet Pedersens langvarige engasjement for å sette regionens  spesielle innvandrerhistorie på dagsorden.

– Du har utvist et stort og bredt engasjement som det står umåtelig respekt av og satt spor lokalt, regionalt, nasjonalt, på nordisk nivå og i Barentssammenheng. Du har gitt av deg selv i ditt engasjement og hederen er så fortjent. Din evne til å gå foran og se mulighetene har gitt inspirasjon til mange, talte fylkesmannen.

Invitert til slottet

Kongelig påskjønnelse krever at det har vært utøvd ekstraordinær innsats utover det som kan forventes.

– Gjennom den utmerkelsen du tildeles i dag, er det slått fast at du har gjort mer enn det forventes av en samfunnsborger. I følge statuttene kan Kongens Fortjenstmedalje gis for særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid av samfunnsnyttig betydning. Kriteriene for å bli tildelt slik medalje er strammet inn, og det blir klart færre som vil kunne oppfylle kravet. Kongens fortjenstmedalje rager derfor høyt, sa Gunnar Kjønnøy.

Pedersen ble samtidig invitert til Slottet for å takke Kongen for medaljen.

 

 

Nils Petter Pedersen er stolt og glad etter å ha mottat fortjenestesmedaljen. KUVAT Anna Solvoll Rognmo

Nils Petter Pedersen er stolt og glad etter å ha mottat fortjenestesmedaljen. KUVAT Anna Solvoll Rognmo

Her fester fylkesmann Gunnar Kjønnøy medaljen på Nils Petter Pedersen

Her fester fylkesmann Gunnar Kjønnøy medaljen på Nils Petter Pedersen

Koret Amadeus sang under mottakelsen

Koret Amadeus sang under mottakelsen