Søsknene Rolf, Kjellrun og Lisa Wilhelmsen tok en prat med Sannhetskommisjonens Anne Julie Semb under det åpne møtet i Børselv i høst. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

– Elever på videregående skole burde få stipend for å ta kvensk, mener Kjellrun. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Da Sannhets- og forsoningskommisjonen besøkte Porsanger i høst, deltok de tre søsknene Rolf, Kjellrun og Lisa Wilhelmsen på de åpne møtene i Lakselv og Børselv.

Ønsker stipend

Kjellrun forteller at hun håper et resultat av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid er sterkere incentiver slik at både barn, ungdom og voksne vil ta tilbake språket.

– Kvensk blir nok ikke et hverdagsspråk igjen slik det var for femti år siden, men for eksempel bør elever på videregående skole få ekstra stipend for å ta kvensk slik som ordningen i dag er for samisk. Men det trengs også andre typer stipender for å oppfordre og legge til rette for at flere vil lære språket, sier hun.

Storebror Rolf er også enig i at stipender kan være veien å gå.

– Mine barn har blitt voksne nå, men da min datter gikk på skolen og fikk tilbud om å lære finsk, valgte hun i stedet samisk siden hun dermed ville få noen tusen kroner i ekstra stipend. Det er et bevis på hvordan man har gjødslet og vannet det samiske, mens det kvenske glemmes, mener Rolf.

Engasjerte søsken
Trioen har engasjert seg i Nordkalottfolket, og Kjellrun er også valgt inn på Sametinget. De mener at kvenenes minoritetsstatus har lite å «hamle opp med» i forhold til den samiske urfolksstatusen.

– I mitt hode snakker man ikke om likebehandling eller likeverdighet i dag, sier Rolf som etter å ha gått mange runder med seg selv til slutt valgte å melde seg inn i det samiske valgmanntallet.

– Jeg har en fot i det samiske og en i det kvenske, og jeg står ganske beint på begge. Siden jeg nå er ført inn i det samiske manntallet er liksom halve meg urfolk. Eller jeg kan til og med velge å bare være urfolk. Men det blir feil, for jeg er jo også kven. Jeg mener at jeg burde ha de samme rettighetene som kven som same, sier han.

– Jeg vil det samiske alt vel, men jeg syns det har blitt en kraftig ubalanse, skynder han seg å påpeke.