I rundt halvannet år har Ungdommens distriktspanel grublet på saken. Nå har de levert sin rapport til regjeringen, en rapport full av velmente råd om fremtidens distriktspolitikk. (Foto: KMD)

 

Utvalgte unge folk fra hele landet leverte nå i april i år sine ti beste råd om norsk distriktspolitikk. Større lokal innflytelse for ungdommen er blant anbefalingene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var mandag 26. april i år at Ungdommens distriktspanel leverte sine beste råd til regjeringen. Saken gjelder norsk distriktspolitikk, der hovedspørsmålet er hva som skal til for at unge vil bo, arbeide og investere fremtiden sin i distriktene.

I ei pressemelding fra regjeringen framgår det at de rådene ungdommene har gitt, tar for seg en rekke områder. Som blant annet tilgang på arbeid og utdanningsmuligheter, helse og beredskap, bolig og fritid, digitalisering, veier, kollektivtransport og bærekraftig utvikling.

Les mer om ungdommenes råd her

Ungdomspanelet er også opptatt av at unge må få større innflytelse på avgjørelser som tas lokalt.

– Dette er en klar utfordring til kommunene om å jobbe aktivt for å inkludere ungdom i all politikkutvikling som påvirker framtiden, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

– Vi ønsker at flere unge skal velge å bli og at flere vil bosette seg i distrikts-Norge. Da er det ekstra viktig å lytte til ungdommene når vi skal fornye distriktspolitikken. Jeg har stor tillitt til at ungdomspanelet har mye av svaret på hvordan vi skal gjøre distriktene mer attraktiv for de unge, og sikre vekst og utvikling for fremtiden, sier Helleland.

Det var i desember 2019 at Ungdommens distriktspanel ble opprettet. Hensikten var altså å bidra med råd til regjeringen om hva som bør gjøres for at det skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge, også i framtida. Panelet har bestått av disse ti ungdommene, de har representert hvert sitt fylke:

Troms og Finnmark: Tobias Eriksen, Båtsfjord
Nordland: Marthe Øijord, Meløy
Trøndelag: Kennet Tømmermo Reitan, Røyrvik
Møre og Romsdal: Nikola Bileska, Averøy
Vestland: Hans Christian Knudsen, Sogndal
Rogaland: Trym Talgø Olsen, Eigersund
Agder: Siri Heimdal Knudsen, Kristiansand
Vestfold og Telemark: Anne Snarteland, Fyresdal
Viken: Cecilie Skrindo, Ål
Innlandet: Sofie Persdatter Sangnæs, Gran