Else Marie Hølen Johansen. (Kuva: Helga Elisabeth Bye)

 

Else Marie Hølen Johansen (75) ble før helgen valgt til ny leder i Kåfjord kvenforening, idet Elling Vatne takket for seg.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Sist fredag ble det avholdt årsmøte i Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura på rådhuset i Kåfjord, der det blant annet ble foretatt endringer i foreningas styre og stell.

Else Marie Hølen Johansen fra Talosvankka/Olderdalen ble valgt til ny styreleder, og overtar med det roret etter Elling Vatne (79) fra Olmavankka/Manndalen.

Vatne ble første gang valgt inn som sekretær i styret i 2015, et verv han hadde et par år. Deretter hadde han et par års opphold, før han i 2019 ble valgt til leder.

– Elling har gjort en kjempeinnsats, sier Johansen til Ruijan Kaiku.


Gerd Steinnes Nilsen overrekker blomster til Elling Vatne som en takk for innsatsen. (Kuva: Arne Steinnes)

Johansen er pensjonist, og har sin yrkesbakgrunn blant annet fra skoleverket og kommunen. Etter mange års pendling til vidregående skole i Nordreisa, tok hun videreutdanning i helse- og sosialadministrasjon, og fikk deretter jobb på det som en gang het sosialkontoret, i Kåfjord.

– Elling Vatne var faktisk sjefen min i gamle dager. Han var helse- og sosialsjef i Kåfjord kommune den gangen, sier Johansen, som også har jobbet i skoleverket på flere ulike nivå.

Røtter i Kvænangen

Den ferske foreningslederen er opprinnelig fra Hønefoss, men da hennes avdøde mann fikk jobb i Kåfjord i 1988, flyttet de til Olderdalen og har bodd der siden.

– Så du er kanskje ikke kven selv?

– Joda, min far er fra Kvænangen, så jeg har vært der en del i oppveksten. Jeg husker godt at mine besteforeldre snakka kvensk, forklarer hun.

Hennes far dro altså sørover og giftet seg der. Da Johansen ble voksen nok, benyttet hun seg av returbilletten, og giftet seg tilbake til nettopp Kvænangen.

– Som sagt, jeg hadde jo vært der en del, humrer hun.

Mannen hun giftet seg med var onkel til Kai Petter Johansen, som for tiden er inne i sine siste dager som leder av Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto.

– Jeg hadde en fin prat med Kai Petter etter årsmøtet, sier hun.

Vil ta ansvar

Johansen sier at ledervervet ikke var helt det hun hadde sett for seg da hun inntok årsmøtet i kvenforeninga.

– Som pensjonist har jeg jo hvilt på mine laurbær en del år, sier 75-åringen.

Hun forteller at hun heller ikke er vidt bevandret i det kvenske landskapet.

– Jeg har litt å lese meg opp på og sette meg inn i, erkjenner hun.

Videre innrømmer hun at hun kanskje ikke ville møtt opp på årsmøtet hvis hun hadde visst utfallet på forhånd. Samtidig velger hun å ta oppdraget på strak arm.

– Det var ikke så mange å ta av, og når det endte som det gjorde, så skal jeg ta ansvar, lover Johansen, som legger til at hun har et godt styre rundt seg.


Sekretær Line Evensen fra Siennalahti/Djupvik takkes av med blomster. (Kuva: Arne Steinnes)

Hun tar over roret i en forening med godt og vel 90 betalende medlemmer.

– Det må være et kortsiktig mål for oss å bikke 100, sier Johansen.

Kvinnetungt styre

Under årsmøtet ble det, utover Vatnes avgang og Johansens inntog, gjort flere utskiftninger og omrokkeringer i styret.

Sekretær Line Evensen gikk også ut av styret. Ranveig Soleng, som har hatt rollen som nestleder, ble valgt som ny sekretær. Og i den påfølgende mangelen av nestleder påtok kasserer Gerd Steinnes Nilsen seg en dobbeltrolle som både kasserer og nestleder.

Eva Torill Skogstad, som ble valgt inn i styret i fjor, fortsetter som ordinært styremedlem. Også Heidi Johansen Larsen gjør sitt inntog i styret som nyvalgt styremedlem.

Svein Arild Soleng, opprinnelig fra Olderdalen, fortsetter som vara. Han får selskap på varalista av Berthon Bucht fra Manndalen, som kommer inn og erstatter Arne Steinnes.


Også varamann Arne Steinnes fikk en blomstertakk for innsatsen. (Fotoeier: Arne Steinnes)

Oppsummert ser altså det nye styret slik ut:

  • Else Marie Hølen Johansen, leder
  • Gerd Steinnes Nilsen, nestleder/kasserer
  • Ranveig Soleng, sekretær
  • Eva Torill Skogstad, styremedlem
  • Heidi Johansen Larsen, styremedlem
  • Svein Arild Soleng, vara
  • Berthon Bucht, vara