Det ble likevel flagget på Kvenfolkets dag ved UiT Norges arktiske universitet. Bildet ble tatt mandag 16. mars. (Foto: UiT)

 

Grunnet svikt i kommunikasjonen kom kvenflagget opp i seneste laget. Men opp kom det.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Det stemmer ikke at UiT ikke flagget, heter det fra Jørgen Fossland, universitetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet.

Bakgrunnen er at Ruijan Kaiku mandag 16. mars skrev at Universitetet ikke flagget, noe de i og for seg heller ikke gjorde, på det aktuelle tidspunktet:

– På grunn av en kommunikasjonssvikt hos Nokas UiT ble flaggene dessverre heist cirka en time for seint, og dette beklager vi, sier direktøren.

Fossland gjør rede for at flagg i tidsrommet mars – oktober skal heises klokken 08.00 og hales ved solnedgang, dog ikke seinere enn klokka 21.00. I går var solnedgangen klokka 17.55, melder Fossland, som sier at Kvenfolkets flagg og det norske flagget ble heist cirka klokken 09.00, og halt cirka klokken 17.50.

Ruijan Kaikus journalist tok fem bilder av tomme flaggstenger ved UiT i tidsrommet 08.55 til 08.56, så her var begge parter maksimalt uheldige, kan det konstateres. I lys av de tomme flaggstengene forsøkte Ruijan Kaiku også å kontakte Universitetets driftssentral, men på nett stod det at de var stengt.

Herved anser vi saken som rettet opp: På Kvenfolkets dag flagget Universitetet, bare at de var en smule sent ute.