– Søkkandes artig å få så mye midler. Jeg visste at den var viktig, men at røykbadstua hadde så stor verdi, det var jeg ikke klar over. Det sier eieren av Sletten I Langfjordbotn, Bjørn Loe. Her fra befaringen høsten 2022, eieren står flankert av fylkeskommunens Yassin Nyang Karoliussen og Håkon Lydersen Kreilinger. (Foto: Arne Hauge)

 

Med midler fra både her og der skal den sjeldne kvenske røykbadstua i Langfjordbotn få seg en real overhaling.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Kulturminnefondet var nokså klar på at det skal være virke lokalt fra Alta. Det betyr i praksis furu fra skogen i Alta. Nå har jeg ikke vært i kontakt med dem ennå, men jeg går ut fra at dette er en smal sak for sagbruket i Eiby.

Det sier vinstraværingen Bjørn Loe, etter at Kulturminnefondet nylig ga tilsagn om 85 000 kroner til restaurering av røykbadstua på det nedlagte småbruket Sletten som han eier et stykke opp i Langfjorddalen. Forbi butikken og oppover dalen, altså på bortersiden av Bognelva når man kommer fra Alta.

Mye å rutte med

– Det var søkkandes artig og over all forventning. Jeg søkte om 45 000 kroner, så gikk det noen få dager, og jeg fikk en telefon fra saksbehandleren. Som sa at dette er så interessant at jeg blant annet burde ta høyde for kostnadsøkning. De anså røykbadstua av så kulturhistorisk stor verdi at de på oppfordring ba meg om å øke om mer penger, sier Loe.

Les også: «Flott å se ei røykbadstue her i vestfylket»

Hva mer er, den kulturminne-samvittighetsfulle eieren søkte om penger også fra stiftelsen Norsk kulturarv. Fikk tilsagn om 30 000 kroner fra dem, slik at han nå har 115 000 omsøkte kroner å rutte for.

Et særegent element ved den kvenske røykbadstua i Langfjordbotn er laftingen. Særlig fordi det er brukt uvanlig smal dimensjon til så heftig lafteteknikk. Kun de beste av de beste fikk til kvenknuten på 2,5 toms plank. Badstua er spesiell på mange vis, nå skal den få seg en restaurering den sent vil glemme. (Foto: Arne Hauge)

Pengene blir utbetalt når jobben er gjort, og jobben, den skal gjøres av Bror Ivar Salamonsen. Et kjent navn i kvenske kretser, Salamonsen jobber ved RiddoDuottarMuseat og har kvasse redskaper når det kommer til lafting, smiing og kort sagt det meste knyttet til restaurering av gamle bygg.

Klinkende klart

– Jeg har bare snakket med ham i telefon, og gleder med til å treffe ham til sommeren. Mye dugnad kan jeg neppe bidra med, men jeg kan åpne vannet og klargjøre våningshuset så Bror Ivar og eventuell medhjelper har et sted å bo.

– Salamonsen lagde for øvrig veldig detaljert arbeidsplan og kostnadsoverslag. Han skal blant annet skifte en del av laftingen, og for restaureringen av hele røykbadstua skal han ha rundt 150 ooo kroner. Det inkluderer materialer og alt håndverk, sier Loe.

Få kan smi og snekre som Bror Ivar Salamonsen. Han klinket tvert til med prosjektplan for restaureringen av røykbadstua i Alta. (Foto: Arne Hauge)

– Da er du ennå i beit for 15 000 kroner. Går du inn med de pengene selv?

– Jeg har hele veien vært klinkende klar på at røykbadstua skal restaureres, uavhengig av eventuelle tilskudd. At jeg ville få tilskudd har jeg nok skjønt lenge, men hvor mye kunne man jo ikke vite.

I 2023

Det krever sin person å skrive søknader, og i sannhetens navn er Loe ærlig på at han hadde god hjelp. Vedlegg i form av det han kaller en fabelaktig god rapport skrevet av utflyttet rafsbotning Alf Einar Hansen, pluss rapporten fra fylkeskommunens folk fra befaringen sensommeren 2022.

– Og artiklene som sto i Ruijan Kaiku. De la jeg også ved søknaden, sier Loe.

Restaureringen skal skje i løpet av 2023.

– Etter det jeg kjenner til er det lite annet i området Langfjordbotn som er bevaringsverdig ut fra et kvensk kulturminneperspektiv. Da er det ekstra artig å møte en sånn velvilje når det kommer til restaurering av røykbadstua, sier han.

Sotat og god inne. Ble brukt til å røyke både folk og fisk. Mest laks fra Altaelva, om våre opplysninger stemmer. Men tiden tærer på selv den mest vel-laftete kvenske badstua, sårt trenges det en overhaling. Gladnyheten er at nå ordner det seg. (Foto: Arne Hauge)