Etter mildværet og store nedbørsmengder i månedskiftet oktober-november er bekken ved badstua på nordspissen av Tromsøya igjen full av vann. Det fosser godt og det tar ikke lang tid å fylle ei bøtte. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Etter mildværet og store nedbørsmengder i månedskiftet oktober-november er bekken ved badstua på nordspissen av Tromsøya igjen full av vann. Det fosser godt og det tar ikke lang tid å fylle ei bøtte. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Vannet strømmer igjen i badstubekken, men folk jubler ikke uten forbehold.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Etter mildværet og store nedbørsmengder i månedskiftet oktober-november er  bekken  ved badstua på nordspissen av Tromsøya igjen full av vann.  Det fosser godt og det tar ikke lang tid å fylle ei bøtte.
Badstubrukere som Ruijan Kaiku har snakket med, er forsiktige med å juble.

– Det har regna mye i det siste, og det kan være at det bare er regnvannet som er i bekken nå, og det blir tørt igjen når regnet avtar, sier styremedlem Jørund Ek som mener det er for tidlig å vurdere hvor mye anleggsarbeidet har skadet det naturlige vannsiget i terrenget.

– Bekken er reetablert
Prosjektleder Arne Tessem i Tromsø kommune forteller til Ruijan Kaiku at massene ble fjerna siste uke i oktober, og at vannet renner ned som før.
–Vi har installert en stikkrenne under veien og fjernet massene. Nå er det mye vann, sier Tessem.
Han mener at bekken nå er reetablert, det vil si at bekken er ført tilbake til den tilstand den var  før anleggsarbeidet startet. Han har tidligere antydet at det er bare overflatevann i bekken. Foreningens folk mener derimot at vannsiget kommer også fra dypere lag i bakken og myra, som det nå er lagt en vei over.

Ukjent faktor
Tessem forteller at det kan være en ukjent faktor med i bildet.
– På vestsiden av veien, som går opp til bassenget – som ikke er bygd ennå –   har vi gravd ei dyp grøft for vannledninga som går fra fjæra og opp til anlegget. Vi vet ikke  hvor mye den grøfta vil påvirke vannsiget til bekken, sier han.
Han håper på at nedslagsfeltet er tilstrekkelig,  og at vannet i bakken ikke finner nye veier på vei ned, for eksempel i den dype grøfta.

Kommunen har nylig åpnet en liten grøft i fyllingsmassene slik at noe av vannet kan renne ned til bekken mot badstua. KUVAY: LIISA KOIVULEHTO

Kommunen har nylig åpnet en liten grøft i fyllingsmassene slik at noe av vannet kan renne ned til bekken mot badstua. KUVAY: LIISA KOIVULEHTO

Tok ikke hensyn
Bekken, som har ført vann til badstua til Tromssan ruijansuomalainen yhdistys-Norskfinsk forening i Tromsø på Nordspissen av Tromsøya, ble helt tørrlagt 1. juli. Årsaken var anleggsarbeidet i forbindelse med et nytt høydebasseng som kommunen bygger for å sikre byens vannforsyning. Det ble bygget vei og fylt på masser i vannsigsområdet.

Ingen i kommunen hadde ofret en tanke på bekken og hva den betyr for foreningsbadstua  og badere.

Kantovesi saunaan
Jussi Salminen oli ensimmäinen joka meni kesällä pahaa aavistamatta saunalle ja totesi että puro oli kuiva. Hän on siitä huolimatta saunonut koko kesän ja syksyn.
–  25 litran ämpäreillä on kannettu vettä. Onhan se ollut hankalaa, hän toteaa.
– Kunnaninsinööri on aikaisemmin ihmetellyt että tarvitaanko saunassa muka vettä. Miten tärkeää vesi sinulle on saunassa?
– Onhan se olennainen osa!

Ei juhlita vielä
– Nyt on satanut ja ollut suojaa viikon ajan ja osa vedentulosta johtuu varmaan siitä.  On vielä aivan liian varhaista sanoa, miten paljon rakennustyöt vaikuttavat puron valuma-alueeseen. Pitää katsoa miten se kehittyy,  johtokunnan jäsen Jörund Ek sanoo.
Saunalla on kuitenkin käynyt väkeä tasaisesti koko syksyn.

–Puutalkoita pidetään ja toivotaan että vedentulo jatkuu. Veden kantaminen on ollut iso ongelma, mutta saunaa käytetään silti 4-6 päivänä viikossa, Ek toteaa.