Mange hadde møtt fram for å få med seg Sannhets- og Forsoningskommisjonens åpne møte i Lakselv torsdag. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Sannhets- og forsoningskommisjonen møtte mange engasjerte porsangerværinger torsdag kveld.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Torsdag kveld arrangerte Sannhets- og forsoningskommisjonen et åpent møte på kinoen i Lakselv. Hele kommisjonen var tilstede, og leder Dagfinn Høybråten benyttet anledningen til å takke alle for det store engasjementet.

–Vi har fått mange innspill og perspektiver på den jobben vi skal gjøre. Personlige historier som den enkelte eier og som er unik. Samtidig har vi fått noen klare politiske meldinger som vi også tar med i arbeidet vårt, sa kommisjonslederen.

Under møtet var det kunstnerisk innslag ved Synnøve Persen, velkomsthilsen ved ordfører Aina Borch, tale ved kommisjonsleder Dagfinn Høybråten. I tillegg var det innlegg ved Lakselv kvenforening, Porsanger sameforening, Porsanger finskforening og personlige historier ved Hartvig Birkely, Anneli Naukarinnen, Kåre Olli og Dagny Larsen. Kommisjonsmedlem Pia Lane holdt også et innlegg.
I tillegg til det åpne møtet, skal kommisjonen gjennomføre flere intervjuer med tidsvitner i forhold til fornorskingsprosessen, samt ha et kaffemøte i Børselv.

Opptak fra møtet kan sees på kommisjonens youtubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=SqyL8h4jroE