Isotinka Uslussa. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skulle blant annet besøke Kainun institutti – Kvensk institutt denne uka, men måtte gå slukøret av flyet på Gardermoen. – Det er faktisk andre gang på rad at det skjer, sier instituttleder Hilde Skanke.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Komiteen kom ikke. De hadde rukket å sette seg på flyet, men på grunn av flytrøbbel måtte de bare gå av igjen. Det sier Hilde Skanke som er daglig leder på Kainun institutti – Kvensk institutt.

– Det er faktisk andre gangen at det skjer. Sist gang de skulle komme var i 2019, altså før pandemien, men også den gangen var det noe flyproblematikk, sier hun.

Sannhetskommisjonen var tema

Det var i tidsrommet tirsdag 24. til torsdag 26. januar at Kontroll- og konstitusjonskomiteen skulle på et planlagt Finnmarksbesøk. Tema for resien var blant annet Sannhets- og forsoningskommisjonen, som etter planen skal overlevere sin rapport til Stortinget senest 1. juni 2023.

Andre tema var grunnlovsforslag 10 om endring i Grunnloven § 108 (samebestemmelsen) som etter planen skal behandles i Stortinget våren 2023, samt beredskapssituasjonen. Det fikk Ruijan Kaiku opplyst i en e-post fra komitéråd Hanne Koll Larssen i forkant av den planlagte reisen.

På besøkslista stod Kainun institutti – Kvensk institutt i Pyssyjoki/Børselv, Sametinget i Kaarasjoki/Karasjok og Samisk høgskole og Norges institusjon for menneskerettigheters kontor i Koutokeino/Kautokeino, i tillegg til møte med blant annet Statsforvalteren i Troms og Finnmark, opplyste Larssen.

Kommer for sent

– Komiteen planlegger å komme tilbake i juni, sier Hilde Skanke.

– Så sent? Men da er vel en del av de planlagte temaene litt for sent å snakke om?

– Det kan du gjerne si, men vi kommer i hvert fall til å sende en e-post til komiteen på de aktuelle temaene, sier Skanke.

Skanke sier, at når det gjelder Sannhets- og forsoningskommisjonen i seg selv, så har instituttet både hatt møte med kommisjonen og sendt inn noe skriftlig.

– Det gikk på utfordringer vi støter på i vårt arbeid som følge av historien og fornorskningen. Altså våre tanker, behov og forventninger til hva som skal skje, sier hun.

Kainun institutti – Kvensk institutt er det nasjonale senteret for kvensk språk og kultur i Norge.

Kontrollerer regjeringen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er, ifølge informasjon fra Stortingets nettside, den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ.

Komiteens arbeidsområder er kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtak som fattes i Stortinget, dokumenter og meldinger fra Riksrevisjonen, Sivilombudet, EOS-utvalget, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret, og andre saker om deres virksomhet, samt forslag om endringer av Grunnloven og valglovgivning.

Blant komitémedlemmene finner vi kjente politikernavn som Carl I. Hagen og Audun Lysbakken. Komiteen består for øvrig av Peter Frølich, Lubna Boby Jaffery, Svein Harberg, Grunde Almeland, Seher Aydar, Nils T. Bjørke, Even Eriksen og Kari Henriksen.