Lena Larsen og datteren Margrethe Kaasen på kulturkveld i Kvænangsbotn. Foto: Lill Vivian Hansen.

– Jeg var litt spent på hva jeg kom til, sier Lena Larsen, som var med datteren Margrethe til Kvænangsbotn for å synge.
Margrethe Kaasen er et av medlemmene i Kvænangen barnekor som framførte en fin versjon av John Lennons «Imagine» på kulturhuset i Kvænangsbotn. Under ledelse av Rita Boberg Pedersen sang de den kjente låta – litt på engelsk og litt på norsk. De andre kormedlemmene var Avvari Hussein (10), Maiken Jørgensen (13) og Hedda Mathiassen (12). Koret er et tilbud gjennom kulturskolen i Kvænangen kommune.

Larsen ser ikke bort i fra at hun kommer til å besøke flere kvenske arrangementer.
– Dette var ganske interessant, og det var fint å få vite litt om lokalhistorien, sier Larsen, som fulgte med på professor Ivar Bjørklunds foredrag «Kvænangen – hvordan ble kvener og samer en kommunal belastning og en nasjonal salderingspost? En historie om fattigdom, Statskog og offentlig uforstand i hundre år».
– Dette var en fin tilstelning. Jeg synes det er viktig å støtte opp om lokale arrangementer. Det holder litt liv i bygda, avslutter hun.

02

Rita Boberg Pedersen, Margrethe Kaasen, Avvari Hussein (10), Maiken Jørgensen (13) og Hedda Mathiassen (12). Foto: Lill Vivian Hansen