De første kasusene skal pugges, de første famlende ordene skal sies. Rekordmange tar nå til med sine studier i kvensk.  Aili M. Eriksen mestrer språket så godt at hun vinner skrivekonkurranser. Kanskje har også du nytte og glede av rådene hennes. (Foto: Privat)

 

«Jeg skriver hovedsakelig på kvensk, men valgte å oversette teksten fordi så mange har søkt på kvensk, og fordi teksten inneholder konkrete tips som kanskje kan være til hjelp.»

Med sine gode og morsomme tips for å lære seg hjertespråket, vant Aili Eriksen Kvensk skrivekonkurranse 2022/2023. Det er med glede vi her presenterer teksten, i hennes egen oversettelse til norsk (se nederst i saken for originalen på kvensk).

 

Vinnerteksten er skrevet av: Aili Eriksen

 

Bruksanvisning for å bli en språkbruker ved hjelp av produktet KvääniKevät© (KvenskVår).

 1. Slå på KvääniKevät-chipsen.
 2. Trykk den gule knappen for saktere og den røde om du trenger raskere hastighet.
 3. For English trykk den blå knappen.
 4. Lytt til alt mens du sover. Når du våkner, snakker du flytende og perfekt kvensk.

 I tilfelle feilmeldinger:

 1. Trykk på den grønne knappen.
 2. Gå på språkkurs, kjøp lærebøkene og grammatikken. Bruk også ordboken, men husk at du selv må bruke språket.
 3. Prøv ikke å lære alt på en gang.
 4. Lær deg først det enkle. Velg hva du vil lære først, for eksempel fargene, tallene og enkle fraser.
 5. Skriv dine mål et sted hvor du ser dem og jobb i hvert fall en time hver dag med språket.
 6. Trykk på den oransje knappen.
 7. Øv på uttalereglene. Les noen setninger høyt hver dag.
 8. Når det begynner å bli enkelt, les da en kort bit av en tekst til en morsmålsbruker eller en person som kan si ifra om du uttaler noe feil.
 9. Lytt til råd og kritikk når det er nyttig. Ellers tenk ikke for mye på at det må være perfekt. Snakkingen blir mer naturlig om man ikke tenker på det hele tiden.
 10. Trykk på den fiolette knappen.
 11. Finn deg kvensktalende folk. Om mulig snakk med alle som kan språket.
 12. Gå ikke vekk når folk snakker kvensk. Avtal med dem at du får høre på. Lytt så og spør om hva ordene betyr.
 13. Bruk de mulighetene som finnes. Om det er ok for deg, lytt til ting på meänkieli og finsk siden det er samme uttaleregler. I begynnelsen er det viktigste at du klarer å skille ordene fra hverandre, fordi da blir det enklere å spørre om ordene.
 14. Skriv handlelister på kvensk når du går til matbutikken.
 15. Ha det moro på kvensk, syng, spill brettspill, strikk kvenvotten eller lag mat og les oppskriften, lek med barna eller skriv dagbok på kvensk. Gi deg selv mer og mer vanskelige ting.
 16. Etter hvert som du husker tallene og navnene på matvarer, gi deg selv nye ting å lære.
 17. Trykk på den rosa knappen.
 18. Skriv korte meldinger til andre som også holder på å lære seg språket, for eksempel facebookposter på kvensk.
 19. I tilfelle det oppleves som at språkpolitiet kommer så er nødutgangen til høyre, opp trappen og så ut.
 20. Det hjelper om du klarer å kombinere språklæringen med ting du allerede er interessert i. Det kan være til hjelp når du skal lære nye ord.
 21. Om du blir trøtt husk også å ta pause fra kvensk.
 22. Om du ikke klarer å prate med en morsmålsbruker, snakk med andre studenter som er på kurset. Om det ikke hjelper, snakk med deg selv.
 23. Bli kjent med folk på kvensk. Da blir det språkvalget normalt. Dere begynner med å snakke om de kjente tingene.
 24. Trykk på den turkise knappen og sett vekk denne enheten.
 25. Gå ut i verden, lev livet ditt og viktigst av alt gjør ting på kvensk.

Vi håper at ved hjelp av vårt KvääniKevät©-produkt vil du nå målene dine og du blir en språkbruker. Om du ikke er fornøyd har produktet vårt fem års garanti.

 

Det var den norske oversettelsen. Her er vinnteksten i sin originale form, skrevet på kvensk:

 

Pito-ohjheet siitä kunka tulla kielenpittääjäksi KvääniKevät© produktin avula:

1. Pane KvääniKevät©-sipsin pääle.

2. Paina keltaisen knapin jos tarvittet hithaamppaa tahtii, ja paina punaisen knapin pääle jos tarvittet noppeemppaa.

3. For English paina sinisen knapin pääle.

4. Kuuntele kaikki sillä aikkaa ko sie nukut. Ko sie herräät niin puhut huilaavasti ja täyđelisesti kvääniksi.

 

Feilimellingiitten varalta:

1. Paina vihrisen knapin pääle.

2. Mene kielikursile, osta oppikirjat ja grammatikin. Piđä kans sanakirjaa, mutta muista ette sie häyđyt itte käyttäät kieltä.

3. Äla freistaa oppiit kaikkee samhaan aikhaan.

4. Opi ensiksi helppoi assiita. Valitte mikkä assiit pittää oppiit ensiksi, esimerkiksi färit, numerot ja helpot fraasit.

5. Kirjoita sinun moolit jonneki missä sie näjet net ja työtele kielen kans ainaki yhđen tiiman päivässä.

6. Paina oransin knapin pääle.

7. Harjoittele ääntämisreekeliitä. Luje joitaki setninkkiitä äänheen joka päivä.

8. Ko se alkkaa olemhaan helppo, niin luje lyhykäisen tekstinosan äiđinkielisele tahi ihmiselle joka saattaa sannoot jos sie äänät jotaki väärin.

9. Kuuntele neuvoi ja kritikkii silloin ko se oon hyöđylinen. Muutoin älä ajattele liika sitä ette häyttyy olla täyđelinen. Puhuminen tullee olemhaan enämen luonolinen jos se ei koko aijan ole mielessä.

10. Paina fioletin knapin pääle.

11. Haje kvääninkielissii ihmissii. Jos mahđolinen puhu kaikile kekkä saatethaan kieltä.

12. Älä mene pois ko ihmiset puhuthaan kväänii. Sovi heiđän kans ette sie saat kuunela. Sitte kuuntele ja kysy mitä sanat meinathaan.

13. Piđä niitä mahđolisuksii mikkä oon olemassa. Jos se oon sinusta ok, niin kuuntele assiita meänkieleksi ja suomeksi, ko oon samat ääntämisreekelit. Alussa tärkkein oon ette pystyt erottamhaan sanat toisisthaan, ko sitte saatat helpomin kyssyyt sanoista.

14. Kirjoita sinun kauppaamalistat kvääniksi ko sie menet ruokakaupphaan.

15. Piđä sommaa kvääniksi, laula, pellaa prettapelii, kuđo kväänivantthuut tahi laita ruokkaa ja luje reseptii, tieraa lasten kans tahi kirjoita vaikka päiväkirjan kvääniksi.

16. Sen myötä ko sie muistat esimerkiksi numerot ja ruokkiin nimet, niin anna ittelesti uussii assiita mitä oppiit. Anna ittelesti enämen ja enämen vaikkeet assiit.

17. Paina pinkin knapin pääle.

18. Kirjoita lyhykäiset mellingit toisile jokka oon oppimassa kieltä tahi kirjoita vaikka naamakirjapostaukset kvääniksi.

19. Sen varalta jos kojet ette kielipulettia tullee, hätäulko-ovi oon oikkeele, trappui ylös ja sitte ulos.

20. Se auttaa tietenki jos sie pystyt yhđistämhään kielen oppimisen assiisseen mistä sie olet jo intresseeranu. Se saattaa auttaat ko pittää oppiit uussii sannoi.

21. Jos sie vaivut niin muista kans pittäät pausin kväänihommista.

22. Jos et pysty puhumhaan äiđinkielisille, niin ala puhumhaan muile studentiile jokka oon kursiila. Ja jos se auta niin puhu ittelesti.

23. Tutustu ihmishiin kvääniksi. Sitte se tullee olemhaan normaali kielivalinta. Alatta siitä ette praatitta assiista mikkä oon opphaat.

24. Paina turkiisin knapin pääle ja pane tämän kampheen pois.

25. Mene ulos mailmale, elä sinun elämän ja ennen kaikkee tehe assiita kvääniksi.

Met toivoma ette meiđän KvääniKevät©-produktin avula sie sautat sinun moolin ja sinusta tullee kielenpittääjä. Jos sie et ole tytyväinen, niin meiđän produktilla oon viisi vuotta garanttii.

 

Stadig flere vil lære seg kvensk, Universitetet i Tromssø er blant dem som merker den positive pågangen. (Arkivfoto: Liisa Koivulehto)